Menu

Treść

Nawigacja

Treść

Gmina Brójce

„Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew i Wola Rakowa” polegająca m.in. na wykonaniu nawierzchni jezdni na długości 2,720 km, poboczy z kruszywa łamanego oczyszczeniu rowów i przepustów z namułu z wyprofilowaniem dna i skarp


 

Gmina Koluszki

„Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowości Borowa, Różyca, Gałków Duży, Gałkówek Parcela, gm. Koluszki” polegająca m.in. na wykonaniu jednostronnego chodnika z kostki przy ul. Długiej w miejscowości Borowa ze zjazdami indywidualnymi i publicznymi na łącznej długości 1940 m oraz odwodnieniem na odcinku od ul. Borowieckiej do ul. Głównej (z wyłączeniem przejazdu przez tory kolejowe); przebudowie nawierzchni ul. Długiej na odcinkach: od granicy Gminy Koluszki z Gminą Brójce w miejscowości Karpin do wysokości ul. Zielonogórskiej, od ul. Borowieckiej do ul. Głównej (z wyłączeniem przejazdu przez tory kolejowe) na łącznej długości 3300 m; przebudowie nawierzchni ul. Przestrzennej (zmiana z nawierzchni gruntowej na bitumiczną) na łącznej długości 2 600 m z wykonaniem obustronnego pobocza z destruktu o szerokości po 1,00 m; wymianie uszkodzonego przepustu betonowego, usytuowanego poprzecznie do drogi Nr 2915E.

• 

„Modernizacja drogi powiatowej nr 2913E w miejscowości Gałkówek Parcela, gmina Koluszki” polegająca m.in. na wykonaniu nawierzchni jezdni na długości 0,830 km


 

Gmina Nowosolna

„Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyniu Dolnym, gmina Nowosolna” polegająca m.in. budowie chodnika z kostki betonowej na długości 1.726 km; poszerzeniu jezdni (drogi powiatowej nr 2923E) do 6,00 m, wykonaniu nawierzchni jezdni na długości 316 km, budowie peronu przystanku autobusowego (droga nr 2913E); odtworzeniu rowów odparowująco – chłonnych (droga nr 2913E)


 

Gmina Rzgów

,,Droga Nr 2909E Kalinko budowa chodnika i drogi na odcinku około 1 800 m”

„Droga Nr 2909E Kalinko budowa ścieżki rowerowej na odcinku 2 300m”

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2922E w miejscowości Kalino, gmina Rzgów” polegająca na wykonaniu nawierzchni jezdni i budowie chodnika z kostki brukowej na odcinku długości 590 m


 

Gmina Tuszyn

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn od drogi krajowej nr 1 do miejscowości Wodzinek” polegająca m.in. na wykonaniu poszerzenia jezdni do 6 m, wykonaniu nowej nawierzchni jezdnia na odcinku długości 2,416 km, wykonaniu obustronnych poboczy, wykonaniu utwardzonych kostką betonową czterech peronów komunikacji publicznej, w miejscu istniejących przystanków komunikacji zbiorowej


 

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka