Menu

Treść

Nawigacja

Treść

Gmina Andrespol

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol” polegająca m.in. na poszerzeniu jezdni do 6 m i wykonaniu nawierzchni jezdni na długości 506 m,

„Modernizacja odwodnienia rejonu skrzyżowania ul. Łódzkiej i Głównej w Justynowie” polegająca m.in. na wykonaniu odwodnienia skrzyżowania ulic Łódzkiej i Głównej w Justynowie, w tym odprowadzenia wody gromadzącej się w zastoisku w rejonie wyspy przystankowej do kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Łódzkiej i Głównej

„Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E ul. Tuszyńskiej w Stróży” o długości 160,00 m

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa” polegająca m.in. na wykonaniu nawierzchni jezdni oraz jednostronnej drogi rowerowej wraz z chodnikiem, jednostronnego pobocza. Długość przebudowanego odcinka 2 630 m


 

Gmina Brójce

„Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 714 do miejscowości Wygoda” polegająca m.in. na wykonaniu nawierzchni jezdni na długości 2,900 km

„Przebudowa przepustów na drodze nr 2912E w Woli Rakowej” polegająca m.in. na przebudowie dwóch przepustów oraz wykonaniu nawierzchni jezdni na długości 100 m

„Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda” na długości 0,989 km wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych


 

Gmina Koluszki

„Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń – Wierzchy, gm. Koluszki” polegająca m. in. na wykonaniu nawierzchni bitumicznej jezdni, budowie ścieżki rowerowej remoncie przepustów pod zjazdami do posesji, umocnieniu skarpy przy ścieżce rowerowej, oczyszczeniu rowów przydrożnych – odcinkami z wykonaniem umocnienia skarp, budowie studzienek ściekowych z przykanalikami. Długość przebudowywanego odcinka 7,595 km.

„Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2920E Budziszewice – Wola Łokotowa” na odcinku długości 2 000,00 m


 

Gmina Nowosolna

„Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1186E w Bukowcu, gm. Nowosolna” polegająca m. in. na wykonaniu nawierzchni bitumicznej jezdni na długości 400 m

„Budowa zabezpieczenia spływu wód opadowych z odcinka pasa drogowego drogi powiatowej nr 2913E w Wiączyniu Dolnym” polegająca m.in. na wykonaniu koryta ściekowego z betonowych elementów prefabrykowanych (64,0 m jako ciek przyjezdniowy i 11,0 m jako ciek poprzeczny przez 3 zjazdy)

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E w Kalonce” polegająca m.in. na wykonaniu nawierzchni jezdni na odcinku długości 850 m

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1148E” polegająca m.in. na wykonaniu nawierzchni jezdni na odcinku długości 1000m


 

Gmina Rzgów

,,Projekt i przebudowa drogi w Romanowie wraz z chodnikiem III etap – droga powiatowa Nr 2912E” polegający na wykonaniu nawierzchni jezdni i budowie chodnika

„Projekt i przebudowa drogi powiatowej nr 2941E na odcinku pomiędzy Starową Górą i Konstantyną (ul. Pejzażowa)” polegający na wykonaniu nawierzchni jezdni i budowie chodnika na łącznej długości 381 m


 

Gmina Tuszyn

„Remont drogi powiatowej (nr 3313E Kruszów – Kalska Wola) – ulicy Wolborskiej w Kruszowie na działkach nr ew. 241/5 i 241/6 gmina Tuszyn” polegający na wykonaniu nawierzchni jezdni na łącznej długości 1480 m

„Remont dróg powiatowych – ul. Brzezińskiej i ul. Kępica na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Bazarowej w Tuszynie na działkach nr ew. 9, 12, 431, 37” polegający na wykonaniu nawierzchni jezdni na długości 1463 m


 

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka