Menu

Treść

Nawigacja

Treść

Gmina Andrespol

„Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E na odcinku od ul. Kolumny do ul. Gajowej w Stróży” na docinku długości 778 m

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2921E w rejonie przejazdu kolejowego w Justynowie” polegająca na wykonaniu chodnika długości 15 m jako przedłużenie istniejącego chodnika na terenie PKP, przebudowę istniejącego zjazdu z wymianą przepustu

„Budowa systemu aktywnego oznakowania przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2912E w gm. Andrespol” - montaż na drogach powiatowych znaków aktywnych D-6 usytuowanych w rejonie skrzyżowań na ulicy Tuszyńskiej oraz montażu progów zwalniających


 

Gmina Brójce

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew - Wardzyn” polegająca m.in. na wykonaniu nowej nakładki bitumicznej i jednostronnego chodnika na długości 997m

„Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice -Dalków” na odcinku długości 1,271 km

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin” polegająca m.in. na wykonaniu chodnika dla pieszych na łącznej długości 1,460.00 km

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2923E w Wardzynie” polegająca mi.in na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni na odcinku długości 600 m wraz ze wzmocnieniem pasów skrajnych oraz odtworzono pobocze drogi


 

Gmina Koluszki

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów-Felicjanów i Erazmów-Lisowice” – odcinek Katarzynów - Felicjanów polegająca mi.in na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni na odcinku długości 984 m, ścieżki rowerowej, jednostronnego pobocza

„Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 2917E na działce nr ew. 459 w Stefanowie, gm. Koluszki” polegająca mi.in na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni na odcinku długości 144 m, ścieżki rowerowej, pobocza jednostronnego

„Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Duży” o długości ok. 310 m

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów – Felicjanów i Erazmów - Lisowice” – odcinek Erazmów - Lisowice polegająca mi.in na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni na odcinku długości 727 m, ścieżki rowerowej oraz jednostronnego pobocza

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym” polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej na długości 1 852 m


 

Gmina Nowosolna

„Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” na odcinku długości 3 345.00 m wraz z wydłużeniem przepustów pod koroną drogi,

„Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1186E w Bukowcu, gm. Nowosolna” – wykonanie progów zwalniających - wykonano i zamontowano cztery fabrycznie nowe komplety progów wyspowych typu QUARTET mały o wymiarach: 200 x 180 x 6,5


 

Gmina Rzgów

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E – ul. Tuszyńskiej w Rzgowie” polegająca na remoncie istniejącej jezdni, przebudowie poboczy i zjazdów indywidualnych oraz budowie chodników (od rzeki Strugi do ulicy Rzemieślniczej). Długość przebudowanego odcinka drogi to 896,00 m.

          • 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E– ul. Nad Nerem w Hucie Wiskickiej, Tadzinie” polegająca na budowie chodnika z kostki betonowej na długości ok. 651 m

           •

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E– Budowa chodnika na ulicy Strażackiej w Bronisinie Dworskim” polegająca na budowie chodnika z kostki betonowej na długości ok. 402 m

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E w Rzgowie – ul. Łódzka Etap I” polegająca na wykonaniu nawierzchni jezdnia na długości 922 m


 

Gmina Tuszyn

„Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2900E Tuszyn - Czarnocin” na łącznej długości 1,520 km


 

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka