Menu

Treść

Nawigacja

Treść

Gmina Andrespol

„Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży” polegająca m.in. na wykonaniu kanału deszczowego, odwodnienia ul. Tuszyńskiej w rejonie ul. Cedrowej, studni chłonnych oraz drenażu rozsączającego w obsybce filtracyjnej.

„Wykonanie wzmocnionego pobocza w łuku drogi powiatowej nr 2911E ul. Łódzkiej w Justynowie” o długości ok. 70 mb


 

Gmina Brójce

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn” – etap II” polegająca m.in. na wykonaniu poszerzeniu jezdni, ułożeniu nakładki bitumicznej na całej szerokości jezdni i budowie jednostronnego chodnika na długości 0,668 km, budowie peronów bez wiat przystankowych, budowie ścieków pochodnikowych

„Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – Dalków” – etap II na długości ok. 550 m oraz obustronne pobocze z kruszywa łamanego, remont istniejących przepustów oraz odmulenie istniejących rowów

„Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, gm. Brójce” – nowa nawierzchnia istniejącego chodnika na długości 424 m, umocnienie dna i skarp rowu na wlocie i wylocie istniejącego przepustu, odmulenie istniejącego rowu oraz miejsca postojowe dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie


 

Gmina Koluszki

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice” polegająca m.in. na wykonaniu nawierzchni jezdni 2917E na dwóch odcinkach – pierwszym przebiegającym przez wieś Felicjanów o długości całkowitej 1,423 km oraz drugim w Lisowicach o długości całkowitej 1,597 km


 

Gmina Rzgów

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w miejscowości Kalinko” polegająca m.in. na remoncie istniejącej nawierzchni jezdni na długości 734,80 m, przebudowie skrzyżowania oraz wykonaniu chodnika.

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2909E w Romanowie” polegająca na wykonaniu nawierzchni jezdni i budowie chodnika z kostki betonowej na długości 302,42 m

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1233E ulica Nad Nerem w miejscowości Bronisin Dworski” polegająca na wykonaniu nawierzchni jezdni na długości 504,72 m i budowie chodnika z kostki betonowej na długości 1 033 m

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2942E ul. Tuszyńska na odcinku od Placu 500-Lecia do cieku Struga” polegająca na modernizacji nawierzchni jezdni na odcinku długości 333,80 m oraz odtworzeniu chodniki i zjazdy z kostki betonowej


 

Gmina Tuszyn

„Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie” – wymiana istniejącego obiektu mostowego, odtworzenie nawierzchni drogowej, wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

•                  

„Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 2929E w miejscowości Szczukwin ul. Gliniana” na długości 1390 mb


 

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka