Menu

Treść

Nawigacja

Treść

Gmina Andrespol

„Przebudowa odwodnienia ul. Głównej w Janówce gm. Andrespol” - odcinek (198,50 m) kanału deszczowego z 7 wpustami ulicznymi na studzienkach systemowych z przyłączeniem rowu od strony napływu i włączeniem do rowu od strony odpływu


 

Gmina Brójce

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E na odcinku Pałczew – Modlica” polegająca m.in. na poszerzeniu jezdni do szerokości 5,50 m , wykonaniu nowej nawierzchni jezdni wraz z odtworzeniem poboczy na długości 350 m

„Wykonanie chodnika na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej od drogi wojewódzkiej w stronę Romanowa” - jednostronny chodnik na odcinku 960 m od drogi wojewódzkiej nr 714 w kierunku Romanowa, przebudowa hydrantów pożarowych na hydranty podziemne

,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2927E w Wardzynie, gm. Brójce” polegająca m.in. na poszerzeniu nawierzchni do szerokości 5,5 m; wykonanie nowej nakładki bitumicznej na całej szerokości jezdni (po poszerzeniu) na długości 211,07 m, wykonaniu dwustronnych poboczy


 

Gmina Koluszki

„Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki” – roboty w toku. Realizacja w latach 2019-2023


 

Gmina Nowosolna

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi” (ul. Gajcego) polegająca m.in. na wykonaniu jezdni o nawierzchni bitumicznej szerokości 6,00 m, jednostronnego chodnika o szerokości 2,00 m z koski brukowej betonowej, dwukierunkowej ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej, zatok autobusowych z kostki kamiennej nieregularnej, peronów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej odwodnienia liniowego typu ciężkiego na szerokości chodnika. Długość przebudowanego odcinka drogi to 714 m


 

Gmina Rzgów

,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1195E w Starej Gadce” polegająca na budowie ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku długości 900,53 m

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2916E (budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy miejscowościami Guzew i Prawda” o łącznej długości 1 128,99m.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w Kalinku na odcinku ca 900 m”

„Wykonanie nakładki asfaltowej i pobocza na drodze powiatowej nr 2916E” na długości 1094m

„Montaż urządzeń bezpieczeństwa oraz sygnalizacji ostrzegawczej w okolicach przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2941E ul. Centralna w miejscowości Starowa Góra”


 

Gmina Tuszyn

„Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E w Kruszowie” na odcinku długości ok. 170 m od wysokości istniejącego chodnika przy drodze powiatowej w rejonie stacji paliw do połączenia z istniejącym chodnikiem przy drodze krajowej nr 12

„Poszerzenie nawierzchni drogi 1512E, Modlica od węzła w kierunku gminy Brójce
(do Pałczewa)”
na długości ok. 868 mb


 

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka