Menu

Treść

Nawigacja

Treść

Gmina Andrespol

,,Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo – drogowego kat A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17” – roboty w toku. Realizacja w latach 2019-2024


 

Gmina Brójce

„Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E (ul. Górnej i Dolnej w Bukowcu)” na łącznej długości 1315 m poprzez wykonanie m.in. jednostronnego chodnika o szerokości 1,50 m oraz miejscowo obustronnego chodnika o szerokości 2,00 m z kostki brukowej, zjazdów z kostki brukowej betonowej

,,Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2923E w miejscowości Bukowiec gm. Brójce” na długości 3900m

„Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn” na odcinku długości 463 m, pobocza dwustronne z tłucznia kamiennego;

„Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2926E od DW nr 714 w kierunku Pałczewa” na łącznej długości 1,161 km

,,Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E w kierunku Romanowana łącznej długości 942 m


 

Gmina Koluszki

„Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki” – roboty w toku. Realizacja w latach 2019-2023


 

Gmina Nowosolna

„Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1150E od granicy m. Łodzi do skrzyżowania z drogą 1186E” na łącznej długości
790 m


 

Gmina Rzgów

„Budowa ciągu pieszo - rowerowego na drodze powiatowej nr 2916E (odcinek Guzew DK 71)”. Realizacja w latach 2021-2022

„Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2941E w miejscowości Grodzisko”

,,Wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 2941E - ul. Centralnej w Starowej Górze, od DK 91 do skrzyżowania z ulicami Ścienną i Gerbery, na długości ok. 250 m"


 

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka