Menu

Menu

Banery

Treść

Nawigacja

Treść

160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

W dniu 21 stycznia 2023 r. w Gałkowie Dużym pod pomnikiem upamiętniającym ofiary Powstania Styczniowego odbyło się uroczyste złożenie kwiatów przez: Starostę Łódzkiego Wschodniego Andrzeja Opalę, Burmistrza Koluszek Waldemara Chałata, Zastępcę Burmistrza Krystynę Lewandowską oraz Proboszcza Parafii w Gałkowie Dużym księdza Michała Pietrasika, sołtysa Gałkowa Dużego Monikę Fijolek, a także przedstawicieli organizacji społecznych i stowarzyszeń z terenu Gałkowa.
 
Powstanie styczniowe to największy w XIX w. polski zryw narodowy. Powstanie pochłonęło kilkadziesiąt tysięcy ofiar i odcisnęło ogromne piętno na dążenia niepodległościowe kolejnych pokoleń Polaków.
 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Informujemy, że Nadleśnictwo Kolumna planuje powiększanie zasobów leśnych w wyniku nabywania lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia. 

Informujemy, że zgodnie z art. 37 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r (Dz.U. z 2020 r. poz. 148 z póź zm.) pkt. 2. „Las lub grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty w szczególności w przypadku:

1) jego bezpośredniej przyległości do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych;

2) zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości;

3) regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.”

Jeżeli  jesteś właścicielem gruntów, który:

– przylega do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych;

– w Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy jest przeznaczony do zalesienia;

– w powszechnej ewidencji gruntów opisany jest jako Ls, RV, RVI, RVIz;

– ma uregulowany stan prawny;

– nie jest obciążony na rzecz osób trzech oraz nie występują spory graniczne.

 

Oferty dot. możliwości sprzedaży ww. gruntów można składać:

– w formie tradycyjnej:  Nadleśnictwo Kolumna ul. Leśników Polskich 1c, 98-100 Łask

– elektronicznej: przesyłanie na adres poczty e-mail: kolumna@lodz.lasy.gov.pl lub na platformie ePUAP adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /pgl_lp_0606/SkrytkaESP

 

Oferta powinna zawierać:

1. dane kontaktowe do właściciela,
2. informacje o przeznaczeniu gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla przedmiotowej działki,
3. kopie wypisu z ewidencji gruntów, wraz z podaniem nr księgi wieczystej,
4. kopie wyrysu z mapy ewidencyjnej,
5. informacje czy istnieją drogi dojazdowe do przedmiotowych działki,
6. jeżeli działka objęta jest Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu – kopię wypisu z Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu.

Dodatkowo informujemy, że na ewentualny zakup gruntów niezbędne jest uzyskanie zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, a cena zakupu nie może być wyższa od ceny ustalonej w operacie szacunkowym sporządzanym przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

Nadleśnictwo Kolumna ul. Leśników Polskich 1 c 98-100 Łask,

tel: +48 43 675 42 06, +48 43 675 43 59

adres poczty e-mail: kolumna@lodz.lasy.gov.pl, strona: www.kolumna.lodz.lasy.gov.pl

 

Lokalizację gruntów będących w zarządzie Nadleśnictwa można sprawdzić na mapie Banku Danych o Lasach, która jest dostępna na stronie https://bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy (aktualizacja raz w roku, około kwietnia).

V Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego Strażaków OSP w halowej piłce nożnej

Dwanaście drużyn wzięło udział w V Mistrzostwach Powiatu Łódzkiego Wschodniego Strażaków OSP w halowej piłce nożnej, które rozegrany zostały w dniu 5 lutego w Hali Sportowej GOSTiR w Rzgowie.

Zmaganiom drużynowym i wielkim emocjom sportowym oprócz licznej publiczności przyglądali się zaproszeni goście, m.in.:

- nadbryg. Grzegorz Janowski – Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi.

- st. bryg. Sebastian Kościsty – Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi.

- st. bryg. Paweł Malinowski – Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi.

- Mateusz Kamiński – Burmistrz Rzgowa.

- Radosław Pełka – Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie.

- Witold Małecki – Burmistrz Tuszyna.

- Radosław Agaciak – Wójt Gminy Brójce.

Powiat Łódzki Wschodni reprezentowała Radna Powiatu Łódzkiego Wschodniego Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz.

Organizatorem Mistrzostw była Komenda Powiatowa PSP powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach, a medale dla uczestników zakupił Powiat Łódzki Wschodni.

????OSP Długie (gm. Koluszki)
????OSP Tuszyn
????OSP Giemzów (gm. Brójce)
????Najlepszy bramkarz: Jarosław Osypczuk (OSP Tuszyn)
????Najlepszy strzelec: Damian Waszczykowski (OSP Długie)
????Najlepszy zawodnik: Paweł Zawistowski (OSP Giemzów)


Wszystkim druhom serdecznie gratulujemy! Do zobaczenia za rok!

 • Fot. Włodzimierz Kupisz
 • Fot. Włodzimierz Kupisz
 • Fot. Włodzimierz Kupisz
 • Fot. Włodzimierz Kupisz
 • Fot. Włodzimierz Kupisz
 • Fot. Włodzimierz Kupisz
 • Fot. Włodzimierz Kupisz
 • Fot. Włodzimierz Kupisz

Ślubowanie nowej radnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz powołanie Skarbnika Powiatu

W dniu 16 lutego 2023 r. podczas LV Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego uzupełniono skład radnych po śmierci radnego Tadeusza Walasa. Mandat radnej przyjęła przez ślubowanie Ewa Kotecka, która startowała do Rady Powiatu z tego samego komitetu wyborczego (KKW Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska) i w tym samym okręgu wyborczym (Okręg nr 1 – Tuszyn).

Radna Ewa Kotecka została również wybrana na stanowisko Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz zasiliła szeregi Komisji Gospodarki, Budżetu i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Po wieloletniej pracy na stanowisku Skarbnika Powiatu Łódzkiego Wschodniego, Barbara Ignatowska zrezygnowała z pełnionej funkcji. Podczas obrad Rada Powiatu w drodze uchwały powołała na funkcję Skarbnika Powiatu Łódzkiego Wschodniego Katarzynę Wojtaszek – dotychczasowego Naczelnik Wydziału Finansowo – Księgowego.

 • LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Jubileusz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Wisienka" oraz Dziennego Domu Pobytu "Wisienka" w Wiśniowej Górze

W dniu 2 marca 2023 r. w Wiśniowej Górze odbyło się uroczyste spotkanie z okazji pierwszego jubileuszu Warsztatów Terapii Zajęciowej „Wisienka” oraz czwartego jubileuszu Dziennego Domu Pomocy „Wisienka” w Wiśniowej Górze.
 
W wydarzeniu pod hasłem „Razem tworzymy nasze wspólne szczęście” udział wzięli m.in.: Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala, Członkowie Zarządu Powiatu: Marta Stasiak i Klaudia Zaborowska- Gorzkiewicz, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Urszula Łużniak wraz z Dyrektorami Domów Pomocy Społecznej Ewą Wawrzonek i Ryszardem Hejchmanem, którzy z tej okazji przekazali przydatne w pracy terapeutycznej prezenty.

 • Jubileusz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Wisienka"
 • Jubileusz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Wisienka"
 • Jubileusz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Wisienka"

"Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze": Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

W wyniku drugiego naboru Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, Powiat Łódzki Wschodni otrzymał dofinansowanie na inwestycję „Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze".

Kwota dofinansowana na tę inwestycję to 4 250 000,00 zł.

Obiekt budowlany - Pałacyk pochodzi z końca XIX wieku i znajduje się na terenie Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze w gminie Andrespol. Fragmentarycznie budynek posiada wysokie walory architektoniczne, które podlegają ochronie konserwatorskiej na podstawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrespol. Pałacyk objęty jest indywidualną ochroną konserwatorską poprzez wpis do Gminnej Ewidencji Zabytków.

W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa wolnostojącego budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy, przewidzianego do dziennego pobytu dla 25 osób i personelu zatrudnionego na stale. Z uwagi na zewnętrzne i wewnętrzne wykończenie pałacyku niespełniające wymogów w zakresie izolacji termicznej, klasy reakcji na ogień i innych walorów użytkowych, zakres działań modernizacji robót jest szeroki. Obejmował będzie część architektoniczną, konstrukcyjną, sanitarną i elektryczną. Na terenie obiektu trwają prace związane min. z demontażem, rozbiórką oraz wymianą istniejących instalacji sanitarnych, pokrycia dachu, stolarki okiennej, ścianek, podłóg oraz wewnętrznych i zewnętrznych schodów. Przewidziane jest również zabezpieczenie konstrukcji drewnianych, ścian fundamentowych i stropu nad piwnicą a także zamontowanie dwóch platform dla transportu pionowego osób niepełnosprawnych (wewnętrznej i zewnętrznej).

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków własnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planowany termin zakończenia prac: luty 2024 r.

 • Przebudowa i modernizacja pałacyku
 • Przebudowa i modernizacja pałacyku
 • Przebudowa i modernizacja pałacyku

XV Turniej Tenisa Stołowego – Memoriał Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza

W hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach został rozegrany XV Turniej Tenisa Stołowego – Memoriał Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza.
 
Organizatorami turnieju byli: Gmina Nowosolna, Powiat Łódzki Wschodni przy wsparciu organizacyjnym Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Łodzi i Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach.
 
W wydarzeniu w imieniu Starosty Łódzkiego Wschodniego - Andrzeja Opali uczestniczył Kierownik Referatu Promocji Powiatu i Informacji Starostwa Powiatowego w Łodzi - Tobiasz Puchalski, który wspólnie z Wójtem Gminy Nowosolna Piotrem Szcześniakiem wręczyli nagrody i dyplomy uczestnikom tegorocznego turnieju.
 
Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
 • XV Turniej Tenisa Stołowego – Memoriał Ignacego Zbigniewa...
 • XV Turniej Tenisa Stołowego – Memoriał Ignacego Zbigniewa...
 • XV Turniej Tenisa Stołowego – Memoriał Ignacego Zbigniewa...
 • XV Turniej Tenisa Stołowego – Memoriał Ignacego Zbigniewa...
 • XV Turniej Tenisa Stołowego – Memoriał Ignacego Zbigniewa...
 • XV Turniej Tenisa Stołowego – Memoriał Ignacego Zbigniewa...
 • XV Turniej Tenisa Stołowego – Memoriał Ignacego Zbigniewa...
 • XV Turniej Tenisa Stołowego – Memoriał Ignacego Zbigniewa...
 • XV Turniej Tenisa Stołowego – Memoriał Ignacego Zbigniewa...
 • XV Turniej Tenisa Stołowego – Memoriał Ignacego Zbigniewa...

Powiat Łódzki Wschodni buduje tunele

W Powiecie Łódzkim Wschodnim aktualnie budowane są dwa tunele w celu poprawienia komfortu poruszania się kierowców przez przejazdy kolejowe.
 
Pierwszy z tuneli to inwestycja pn.: „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gmina Koluszki”.
 
Powiat Łódzki Wschodni przeznaczył na ten cel łącznie 10 146 233,30 zł, z czego 8 515 610,00 zł jako dotacje docelową dla Gminy Koluszki oraz 1 630 623,30 zł jako wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości. Do tej pory od roku 2018 do roku 2022 wydano 5 880 210,53 zł.
 
Plan dotacji na rok 2023 wynosi 4 266 022,77 zł.
 
Drugi tunel to „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17”.
 
Powiat Łódzki Wschodni przeznaczył na ten cel łącznie 5 912 767,26 zł, z czego 5 763 250,14 zł jako dotacja docelowa dla Gminy Andrespol oraz 149 517,12 zł jako wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości. Dotychczas od roku 2020 do 2022 r. wydatkowano z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego kwotę: 3 490 340,94 zł.
 
Plan dotacji na rok 2023 wynosi 2 422 426,32 zł.
 • Powiat Łódzki Wschodni buduje tunele
 • Powiat Łódzki Wschodni buduje tunele
 • Powiat Łódzki Wschodni buduje tunele
 • Powiat Łódzki Wschodni buduje tunele
 • Powiat Łódzki Wschodni buduje tunele

Puchar Polski Psich Zaprzęgów - Rybakówka Cup

W miniony weekend w Żerominie – gm. Tuszyn odbyła się druga edycja Międzynarodowych wyścigów psich zaprzęgów o Puchar Polski Psich Zaprzęgów – „Rybakówka Cup”.
 
Dwa dni emocjonujących zawodów, w których wzięło udział ponad 100 uczestników z trzech krajów rywalizujących w różnych kategoriach. Powiat Łódzki Wschodni reprezentowali: Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Ewa Kotecka i Kierownik Referatu Promocji Powiatu i Informacji Starostwa Powiatowego w Łodzi Tobiasz Puchalski, którzy podczas ceremonii nagrodzenia zawodników wręczali medale i puchary zwycięzcom.
 
Wydarzenie objęte było patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego Andrzeja Opali i było współorganizowane przy wsparciu środków finansowych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
 
Zwycięzcom, oraz wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!
 • Puchar Polski Psich Zaprzęgów - Rybakówka Cup
 • Puchar Polski Psich Zaprzęgów - Rybakówka Cup
 • Puchar Polski Psich Zaprzęgów - Rybakówka Cup
 • Puchar Polski Psich Zaprzęgów - Rybakówka Cup
 • Puchar Polski Psich Zaprzęgów - Rybakówka Cup
 • Puchar Polski Psich Zaprzęgów - Rybakówka Cup
 • Puchar Polski Psich Zaprzęgów - Rybakówka Cup
 • Puchar Polski Psich Zaprzęgów - Rybakówka Cup
 • Puchar Polski Psich Zaprzęgów - Rybakówka Cup
 • Puchar Polski Psich Zaprzęgów - Rybakówka Cup
 • Puchar Polski Psich Zaprzęgów - Rybakówka Cup
 • Puchar Polski Psich Zaprzęgów - Rybakówka Cup
 • Puchar Polski Psich Zaprzęgów - Rybakówka Cup
 • Puchar Polski Psich Zaprzęgów - Rybakówka Cup
 • Puchar Polski Psich Zaprzęgów - Rybakówka Cup
 • Puchar Polski Psich Zaprzęgów - Rybakówka Cup

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka