Menu

Kalendarium

«styczeń 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Menu

Banery

 • komunikaty

Treść

Nawigacja

Treść

Aktualności

Stronicowanie

 • Ostrzeżenie dotyczące wystąpienia na terenie kraju ognisk grypy ptaków HPAI

  20.01.2020
  -

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi ostrzega o wystąpieniu na terenie kraju ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 w gospodarstwach utrzymujących drób.

 • Rozpoczęcie realizacji projektu pn. "Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w Powiecie Łódzkim Wschodnim (V)"

  17.01.2020
  -

  Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że rozpoczął realizację projektu pn. „AKTYWIZACJA OSÓB powyżej 29 roku życia POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNI (V)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Wnioski o organizację stażu wg załączonego wzoru przyjmowane będą od dnia 20.01.2020 r. do dnia 24.01.2020 r.

  Nabór skierowany jest do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia.

  Więcej informacji tutaj

  Załącznik:

  Wniosek o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej po 30 roku życia RPO

 • Komunikat z dnia 16.01.2020 r. Wodociąg publiczny Dąbrowa (gmina Nowosolna) – woda nie nadaje się do spożycia

  16.01.2020
  -

  Komunikat z dnia 16 stycznia 2020 r.

  Wodociąg publiczny Dąbrowa – woda nie nadaje się do spożycia

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że po zakończeniu badań  laboratoryjnych, w próbkach wody pobranych  w dniu 13 stycznia 2020 r. w Stacji Wodociągowej w Dąbrowie oraz w punktach na sieci wodociągowej w Grabinie,

  1. Główna 74 (hydrant) i w Kalonce 60 (hydrant), stwierdzono przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 godz. w ilości >300 jtk. w 1 ml.
   Ponadto w punkcie poboru w Grabinie, stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej liczby enterokoków w ilości 2 jtk w 100 ml wody oraz mętności.

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi wydał decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Dąbrowa. Woda nie nadaje się do spożycia.

  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna został zobowiązany do zapewnienia mieszkańcom zastępczego źródła wody przeznaczonej do spożycia. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

  Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

  Uwaga: Wodę można używać do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

  W dniu 15 stycznia 2020 r.  w ramach kontroli urzędowej pobrano kolejne próbki wody do badań laboratoryjnych. Badania w toku.

 • XVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

  16.01.2020
  -

  Informujemy, że w dniu 23 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 11:00 w Starostwie Powiatowym w Łodzi, 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3 (IX piętro, pok. 907), rozpoczną się obrady XVI Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

  Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj 

 • Projekt „Łódzkie centrum aktywizacji zawodowej”

  16.01.2020
  Zapraszamy do udziału w projekcie „Łódzkie centrum aktywizacji zawodowej”

  Projekt pt. „Łódzkie centrum aktywizacji zawodowej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020.

  Projekt jest realizowany przez Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Edukacyjnych na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi i jest skierowany do osób zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie woj. Łódzkiego (w jednym z następujących powiatów: tomaszowski, opoczyński, g. Piotrków Trybunalski, łódzki wschodni, pabianicki, zduńskowolski, g. Łódź), w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnością,
  • osoby o niskich kwalifikacjach

  Uczestnikom projektu oferuje się:

  • doradztwo zawodowe wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania,
  • interesujące szkolenia zawodowe kończące się egzaminem państwowym: prawo jazdy kat. C, kwalifikacja wstępna przyspieszona przewozu rzeczy – komplet szkoleń umożliwiający pracę jako kierowca zawodowy samochodu ciężarowego lub opiekun osoby starszej – siostra PCK wraz z egzaminem przeprowadzonym przez Polski Czerwony Krzyż – szkolenie przygotowujące do pracy w zawodzie Siostra PCK,
  • 3-miesięczne płatne staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy.

  Ponadto wsparcie towarzyszące w postaci stypendium szkoleniowego, stażowego, zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia, wyżywienia, opłacenia egzaminów.

  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://www.szkolenia.asise.pl/szkolenia/26-lodzkie-centrum-aktywizacji-zawodowej-woj-lodzkie.html

 • Zamknięcie ruchu na autostradzie A1 na odcinku między węzłem Tuszyn - Piotrków Trybunalski Zachód

  16.01.2020
  Zamknięcie ruchu na autostradzie A1 na odcinku między węzłem Tuszyn i węzłem Piotrków Trybunalski Zachód

  Ze względu na niezbędną rozbiórkę wiaduktów znajdujących się na autostradzie A1 na odcinku między węzłem Tuszyn i węzłem Piotrków Trybunalski Zachód autostrada na tym odcinku będzie niedostępna dla kierowców od godz. 19.00 w piątek 17 stycznia do godziny 6.00 w poniedziałek 20 stycznia 2020 r.

  Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do ustawionego oznakowania.

  Informacje o zdarzeniach i utrudnieniach na drogach dostępne są również w aplikacji Regionalny System Ostrzegania.

  źródło informacji

 • Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 15.01.2020 r.

  16.01.2020
  Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 15.01.2020 r.

  Informacja dotyczy wyłącznie mieszkańców wsi: Bukowiec, Borki, Dąbrowa, Dąbrówka, Grabina, Kopanka, Kalonka, Niecki, Wódka w gminie Nowosolna.

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi  w dniu 15 stycznia 2020 r. wydał Decyzje stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia. Decyzje te wydał w oparciu o sprawozdanie cząstkowe z dnia 15 stycznia 2020 r. badania próbki wody pobranej w dniu 13 stycznia 2020 r. (próbki z pierwszego dnia)

  W próbkach pobranych w dniu 13 stycznia 2020 r. stwierdzono obecność paciorkowców kałowych w ilości 2 jtk w 100ml wody oraz podwyższoną mętność wody.

  Wodociąg jest płukany, dlatego też w dalszym ciągu mogą wystąpić przerwy w dostawie wody oraz spadki ciśnienia wody.

  Woda wciąż nie nadaje się do spożycia ani do kontaktu z żywnością. Można jej natomiast używać do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

  Prosimy o wykonanie płukania instalacji wewnętrznej w nieruchomościach  (polegającej na spuszczaniu wody z instalacji wodociągowej).

  Prosimy o zgłaszane osób, które nie mają możliwości samodzielnego pobrania wody z wyznaczonych punktów czerpalnych celem zapewnienia im dostaw wody pitnej.

  Zgłoszeń prosimy dokonywać pod numer telefonu: 42 648 44 58 oraz 42 616 45 00.

 • Spotkanie Noworoczno - Opłatkowe

  15.01.2020
  Spotkanie Noworoczno - Opłatkowe

  W Gminnym Ośrodku Kultury w Brójcach w minioną sobotę 11 stycznia 2020 r. odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczno - opłatkowe wypełnione występami artystycznymi.

  W programie artystycznym wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Woli Rakowej, uczestnicy zajęć wokalnych z GOKu i świetlicy w Bukowcu oraz Amatorskie Zespoły Śpiewacze "Stefanów", "Bukowianki" i "Leśnianki".

  W spotkaniu brali udział przedstawiciele władz samorządowych, osoby duchowne i mieszkańcy gminy Brójce. Powiat Łódzki Wschodni reprezentowała Ewa Gładysz - Wicestarosta Łódzki Wschodni.

  Życzenia noworoczne złożyli: Wójt gm. Brójce Radosław Agaciak, Wicestarosta Łódzki Wschodni Ewa Gładysz oraz ks. Marcin Kacprzak z Parafii św. Rafała Kalinowskiego w Łodzi-Wiskitnie.

  Wszyscy składali sobie życzenia dzieląc się opłatkiem i wspólnie kolędowali.

  Fot. Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach

 • ,,Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego''

  10.01.2020
  -
  Wnioski o refundację PODMIOTOWI PROWADZĄCEMU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wg załączonego wzoru przyjmowane będą od dnia 14.01.2020 r. do dnia 21.01.2020 r.

  Nabór dotyczy zatrudnienia osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia.

  Maksymalna kwota refundacji 20 000,00 zł.

  Więcej informacji na stronie internetowej.

 • 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

  10.01.2020
  28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

  12 stycznia 2020 r.

  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra po raz 28.

  Finał WOŚP stał się cykliczną imprezą wpisaną na stałe w polski kalendarz, jednocześnie stał się częścią polskiej kultury. Rokrocznie w wielu zakątkach Polski organizowane są koncerty, festyny, festiwale, happeningi, na które zapraszane są gwiazdy muzyki rozrywkowej oraz odbywają się różne imprezy kulturalne i sportowe. Co roku do Fundacji zgłasza się ponad 120 000 wolontariuszy chętnych do kwestowania na ulicach miast, miasteczek i wsi. 

  Podczas finałów licytowane były „Złote Serduszka” oraz upominki podarowane przez ludzi z Polski i świata na rzecz Fundacji. Najwyższą cenę - 1 200 000 zł, osiągnęło Złote Serduszko” podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry.
  Zeszłoroczny, 27. Finał WOŚP zakończył się rekordowym wynikiem zebranych środków -175 938 717,46 PLN, przeznaczonych m.in. na zakup sprzętu medycznego, pomoc indywidualną oraz prowadzone przez WOŚP programy medyczne i edukacyjne.

  W ciągu wszystkich Finałów WOŚP Orkiestra zebrała i wydała na wsparcie polskiej medycyny sumę ponad 1,1 mld PLN. 

  W tym roku podczas 28. Finału Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy zagra dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej.

  WOŚP w Powiecie Łódzkim Wschodnim!

  Dnia 11 stycznia 2020 r.

  Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w gminie Nowosolna – Plichtów 21 od godziny 17:00.

  Dnia 12 stycznia 2020 r.

  Rzgów – GOSTiR atrakcje od godziny 9:00, licytacje o godzinie 16:00, światełko do nieba o godzinie 17:00,

  Tuszyn – Sala widowiskowa MCK Tuszyn od godziny 15:00,

  Koluszki – Klub Muzyczny ,, Cztery Struny Świata’’ przy ulicy Kościuszki 1 od godziny 16:00,

  Justynów – OSP Justynów od godziny 12:00.
   

Stronicowanie

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka