Menu

Menu

Banery

Treść

Nawigacja

Treść

160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

W dniu 21 stycznia 2023 r. w Gałkowie Dużym pod pomnikiem upamiętniającym ofiary Powstania Styczniowego odbyło się uroczyste złożenie kwiatów przez: Starostę Łódzkiego Wschodniego Andrzeja Opalę, Burmistrza Koluszek Waldemara Chałata, Zastępcę Burmistrza Krystynę Lewandowską oraz Proboszcza Parafii w Gałkowie Dużym księdza Michała Pietrasika, sołtysa Gałkowa Dużego Monikę Fijolek, a także przedstawicieli organizacji społecznych i stowarzyszeń z terenu Gałkowa.
 
Powstanie styczniowe to największy w XIX w. polski zryw narodowy. Powstanie pochłonęło kilkadziesiąt tysięcy ofiar i odcisnęło ogromne piętno na dążenia niepodległościowe kolejnych pokoleń Polaków.
 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Informujemy, że Nadleśnictwo Kolumna planuje powiększanie zasobów leśnych w wyniku nabywania lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia. 

Informujemy, że zgodnie z art. 37 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r (Dz.U. z 2020 r. poz. 148 z póź zm.) pkt. 2. „Las lub grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty w szczególności w przypadku:

1) jego bezpośredniej przyległości do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych;

2) zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości;

3) regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.”

Jeżeli  jesteś właścicielem gruntów, który:

– przylega do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych;

– w Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy jest przeznaczony do zalesienia;

– w powszechnej ewidencji gruntów opisany jest jako Ls, RV, RVI, RVIz;

– ma uregulowany stan prawny;

– nie jest obciążony na rzecz osób trzech oraz nie występują spory graniczne.

 

Oferty dot. możliwości sprzedaży ww. gruntów można składać:

– w formie tradycyjnej:  Nadleśnictwo Kolumna ul. Leśników Polskich 1c, 98-100 Łask

– elektronicznej: przesyłanie na adres poczty e-mail: kolumna@lodz.lasy.gov.pl lub na platformie ePUAP adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /pgl_lp_0606/SkrytkaESP

 

Oferta powinna zawierać:

1. dane kontaktowe do właściciela,
2. informacje o przeznaczeniu gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla przedmiotowej działki,
3. kopie wypisu z ewidencji gruntów, wraz z podaniem nr księgi wieczystej,
4. kopie wyrysu z mapy ewidencyjnej,
5. informacje czy istnieją drogi dojazdowe do przedmiotowych działki,
6. jeżeli działka objęta jest Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu – kopię wypisu z Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu.

Dodatkowo informujemy, że na ewentualny zakup gruntów niezbędne jest uzyskanie zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, a cena zakupu nie może być wyższa od ceny ustalonej w operacie szacunkowym sporządzanym przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

Nadleśnictwo Kolumna ul. Leśników Polskich 1 c 98-100 Łask,

tel: +48 43 675 42 06, +48 43 675 43 59

adres poczty e-mail: kolumna@lodz.lasy.gov.pl, strona: www.kolumna.lodz.lasy.gov.pl

 

Lokalizację gruntów będących w zarządzie Nadleśnictwa można sprawdzić na mapie Banku Danych o Lasach, która jest dostępna na stronie https://bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy (aktualizacja raz w roku, około kwietnia).

V Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego Strażaków OSP w halowej piłce nożnej

Dwanaście drużyn wzięło udział w V Mistrzostwach Powiatu Łódzkiego Wschodniego Strażaków OSP w halowej piłce nożnej, które rozegrany zostały w dniu 5 lutego w Hali Sportowej GOSTiR w Rzgowie.

Zmaganiom drużynowym i wielkim emocjom sportowym oprócz licznej publiczności przyglądali się zaproszeni goście, m.in.:

- nadbryg. Grzegorz Janowski – Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi.

- st. bryg. Sebastian Kościsty – Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi.

- st. bryg. Paweł Malinowski – Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi.

- Mateusz Kamiński – Burmistrz Rzgowa.

- Radosław Pełka – Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie.

- Witold Małecki – Burmistrz Tuszyna.

- Radosław Agaciak – Wójt Gminy Brójce.

Powiat Łódzki Wschodni reprezentowała Radna Powiatu Łódzkiego Wschodniego Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz.

Organizatorem Mistrzostw była Komenda Powiatowa PSP powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach, a medale dla uczestników zakupił Powiat Łódzki Wschodni.

????OSP Długie (gm. Koluszki)
????OSP Tuszyn
????OSP Giemzów (gm. Brójce)
????Najlepszy bramkarz: Jarosław Osypczuk (OSP Tuszyn)
????Najlepszy strzelec: Damian Waszczykowski (OSP Długie)
????Najlepszy zawodnik: Paweł Zawistowski (OSP Giemzów)


Wszystkim druhom serdecznie gratulujemy! Do zobaczenia za rok!

 • Fot. Włodzimierz Kupisz
 • Fot. Włodzimierz Kupisz
 • Fot. Włodzimierz Kupisz
 • Fot. Włodzimierz Kupisz
 • Fot. Włodzimierz Kupisz
 • Fot. Włodzimierz Kupisz
 • Fot. Włodzimierz Kupisz
 • Fot. Włodzimierz Kupisz

Ślubowanie nowej radnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz powołanie Skarbnika Powiatu

W dniu 16 lutego 2023 r. podczas LV Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego uzupełniono skład radnych po śmierci radnego Tadeusza Walasa. Mandat radnej przyjęła przez ślubowanie Ewa Kotecka, która startowała do Rady Powiatu z tego samego komitetu wyborczego (KKW Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska) i w tym samym okręgu wyborczym (Okręg nr 1 – Tuszyn).

Radna Ewa Kotecka została również wybrana na stanowisko Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz zasiliła szeregi Komisji Gospodarki, Budżetu i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Po wieloletniej pracy na stanowisku Skarbnika Powiatu Łódzkiego Wschodniego, Barbara Ignatowska zrezygnowała z pełnionej funkcji. Podczas obrad Rada Powiatu w drodze uchwały powołała na funkcję Skarbnika Powiatu Łódzkiego Wschodniego Katarzynę Wojtaszek – dotychczasowego Naczelnik Wydziału Finansowo – Księgowego.

 • LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • LV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Jubileusz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Wisienka" oraz Dziennego Domu Pobytu "Wisienka" w Wiśniowej Górze

W dniu 2 marca 2023 r. w Wiśniowej Górze odbyło się uroczyste spotkanie z okazji pierwszego jubileuszu Warsztatów Terapii Zajęciowej „Wisienka” oraz czwartego jubileuszu Dziennego Domu Pomocy „Wisienka” w Wiśniowej Górze.
 
W wydarzeniu pod hasłem „Razem tworzymy nasze wspólne szczęście” udział wzięli m.in.: Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala, Członkowie Zarządu Powiatu: Marta Stasiak i Klaudia Zaborowska- Gorzkiewicz, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Urszula Łużniak wraz z Dyrektorami Domów Pomocy Społecznej Ewą Wawrzonek i Ryszardem Hejchmanem, którzy z tej okazji przekazali przydatne w pracy terapeutycznej prezenty.

 • Jubileusz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Wisienka"
 • Jubileusz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Wisienka"
 • Jubileusz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Wisienka"

"Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze": Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

W wyniku drugiego naboru Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, Powiat Łódzki Wschodni otrzymał dofinansowanie na inwestycję „Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze".

Kwota dofinansowana na tę inwestycję to 4 250 000,00 zł.

Obiekt budowlany - Pałacyk pochodzi z końca XIX wieku i znajduje się na terenie Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze w gminie Andrespol. Fragmentarycznie budynek posiada wysokie walory architektoniczne, które podlegają ochronie konserwatorskiej na podstawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrespol. Pałacyk objęty jest indywidualną ochroną konserwatorską poprzez wpis do Gminnej Ewidencji Zabytków.

W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa wolnostojącego budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy, przewidzianego do dziennego pobytu dla 25 osób i personelu zatrudnionego na stale. Z uwagi na zewnętrzne i wewnętrzne wykończenie pałacyku niespełniające wymogów w zakresie izolacji termicznej, klasy reakcji na ogień i innych walorów użytkowych, zakres działań modernizacji robót jest szeroki. Obejmował będzie część architektoniczną, konstrukcyjną, sanitarną i elektryczną. Na terenie obiektu trwają prace związane min. z demontażem, rozbiórką oraz wymianą istniejących instalacji sanitarnych, pokrycia dachu, stolarki okiennej, ścianek, podłóg oraz wewnętrznych i zewnętrznych schodów. Przewidziane jest również zabezpieczenie konstrukcji drewnianych, ścian fundamentowych i stropu nad piwnicą a także zamontowanie dwóch platform dla transportu pionowego osób niepełnosprawnych (wewnętrznej i zewnętrznej).

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków własnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planowany termin zakończenia prac: luty 2024 r.

 • Przebudowa i modernizacja pałacyku
 • Przebudowa i modernizacja pałacyku
 • Przebudowa i modernizacja pałacyku

XV Turniej Tenisa Stołowego – Memoriał Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza

W hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach został rozegrany XV Turniej Tenisa Stołowego – Memoriał Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza.
 
Organizatorami turnieju byli: Gmina Nowosolna, Powiat Łódzki Wschodni przy wsparciu organizacyjnym Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Łodzi i Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach.
 
W wydarzeniu w imieniu Starosty Łódzkiego Wschodniego - Andrzeja Opali uczestniczył Kierownik Referatu Promocji Powiatu i Informacji Starostwa Powiatowego w Łodzi - Tobiasz Puchalski, który wspólnie z Wójtem Gminy Nowosolna Piotrem Szcześniakiem wręczyli nagrody i dyplomy uczestnikom tegorocznego turnieju.
 
Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
 • XV Turniej Tenisa Stołowego – Memoriał Ignacego Zbigniewa...
 • XV Turniej Tenisa Stołowego – Memoriał Ignacego Zbigniewa...
 • XV Turniej Tenisa Stołowego – Memoriał Ignacego Zbigniewa...
 • XV Turniej Tenisa Stołowego – Memoriał Ignacego Zbigniewa...
 • XV Turniej Tenisa Stołowego – Memoriał Ignacego Zbigniewa...
 • XV Turniej Tenisa Stołowego – Memoriał Ignacego Zbigniewa...
 • XV Turniej Tenisa Stołowego – Memoriał Ignacego Zbigniewa...
 • XV Turniej Tenisa Stołowego – Memoriał Ignacego Zbigniewa...
 • XV Turniej Tenisa Stołowego – Memoriał Ignacego Zbigniewa...
 • XV Turniej Tenisa Stołowego – Memoriał Ignacego Zbigniewa...

Powiat Łódzki Wschodni buduje tunele

W Powiecie Łódzkim Wschodnim aktualnie budowane są dwa tunele w celu poprawienia komfortu poruszania się kierowców przez przejazdy kolejowe.
 
Pierwszy z tuneli to inwestycja pn.: „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gmina Koluszki”.
 
Powiat Łódzki Wschodni przeznaczył na ten cel łącznie 10 146 233,30 zł, z czego 8 515 610,00 zł jako dotacje docelową dla Gminy Koluszki oraz 1 630 623,30 zł jako wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości. Do tej pory od roku 2018 do roku 2022 wydano 5 880 210,53 zł.
 
Plan dotacji na rok 2023 wynosi 4 266 022,77 zł.
 
Drugi tunel to „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17”.
 
Powiat Łódzki Wschodni przeznaczył na ten cel łącznie 5 912 767,26 zł, z czego 5 763 250,14 zł jako dotacja docelowa dla Gminy Andrespol oraz 149 517,12 zł jako wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości. Dotychczas od roku 2020 do 2022 r. wydatkowano z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego kwotę: 3 490 340,94 zł.
 
Plan dotacji na rok 2023 wynosi 2 422 426,32 zł.
 • Powiat Łódzki Wschodni buduje tunele
 • Powiat Łódzki Wschodni buduje tunele
 • Powiat Łódzki Wschodni buduje tunele
 • Powiat Łódzki Wschodni buduje tunele
 • Powiat Łódzki Wschodni buduje tunele

Puchar Polski Psich Zaprzęgów - Rybakówka Cup

W miniony weekend w Żerominie – gm. Tuszyn odbyła się druga edycja Międzynarodowych wyścigów psich zaprzęgów o Puchar Polski Psich Zaprzęgów – „Rybakówka Cup”.
 
Dwa dni emocjonujących zawodów, w których wzięło udział ponad 100 uczestników z trzech krajów rywalizujących w różnych kategoriach. Powiat Łódzki Wschodni reprezentowali: Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Ewa Kotecka i Kierownik Referatu Promocji Powiatu i Informacji Starostwa Powiatowego w Łodzi Tobiasz Puchalski, którzy podczas ceremonii nagrodzenia zawodników wręczali medale i puchary zwycięzcom.
 
Wydarzenie objęte było patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego Andrzeja Opali i było współorganizowane przy wsparciu środków finansowych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
 
Zwycięzcom, oraz wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!
 • Puchar Polski Psich Zaprzęgów - Rybakówka Cup
 • Puchar Polski Psich Zaprzęgów - Rybakówka Cup
 • Puchar Polski Psich Zaprzęgów - Rybakówka Cup
 • Puchar Polski Psich Zaprzęgów - Rybakówka Cup
 • Puchar Polski Psich Zaprzęgów - Rybakówka Cup
 • Puchar Polski Psich Zaprzęgów - Rybakówka Cup
 • Puchar Polski Psich Zaprzęgów - Rybakówka Cup
 • Puchar Polski Psich Zaprzęgów - Rybakówka Cup
 • Puchar Polski Psich Zaprzęgów - Rybakówka Cup
 • Puchar Polski Psich Zaprzęgów - Rybakówka Cup
 • Puchar Polski Psich Zaprzęgów - Rybakówka Cup
 • Puchar Polski Psich Zaprzęgów - Rybakówka Cup
 • Puchar Polski Psich Zaprzęgów - Rybakówka Cup
 • Puchar Polski Psich Zaprzęgów - Rybakówka Cup
 • Puchar Polski Psich Zaprzęgów - Rybakówka Cup
 • Puchar Polski Psich Zaprzęgów - Rybakówka Cup

XXIV Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora 2023

XXIV Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora 2023 odbył się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach w dniu 1 kwietnia 2023 roku. W tym roku w przeglądzie wzięło udział ponad 300 uczestników, którzy prezentowali swoje umiejętności w następujących kategoriach: soliści/duety/gawędziarze oraz zespoły. Podobnie jak w poprzednich latach, przegląd Artystycznego Ruchu Seniora przyciągnął wielu seniorów z terenu całego województwa łódzkiego, jak również z województw mazowieckiego i świętokrzyskiego.

Jury oceniało interpretację tekstu, warunki głosowe, dobór repertuaru oraz wyraz artystyczny uczestników przeglądu. Nagrody ufundowane przez Gminę Koluszki oraz Starostwo Powiatowe w Łodzi zostały wręczone laureatom konkursu przez Jury, Starostę Łódzkiego Wschodniego Pana Andrzeja Opalę, Burmistrza Koluszek Pana Waldemara Chałata oraz Dyrektora MOK Pana Marcina Francikowskiego.

 

Lista zwycięzców przeglądu:

w kategorii SOLIŚCI/DUETY: 

 1. I miejsce: Jadwiga Kocik - Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowiecki 
 2. II miejsce: Duet AKIZET z Podkowy Leśnej 
 3. III miejsce: Barbara Skawińska - Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
 4. Wyróżnienie: Leokadia Kruś – Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach
 5. Wyróżnienie: Wyróżnienie: Piotr Kolman - Łaski Dom Kultury
 6. Wyróżnienie: Mieczysław Kincel - Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

w kategorii ZESPOŁY: 

 1. I miejsce: kapela Krośniewiacy z Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach 
 2. II miejsce: Zespół Pieśni Ludowej "Okaryna" z Justynowa i z Janówki
 3. III miejsce: Zespół Senioriada - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Stąporkowie
 4. Wyróżnienie: Zespół Seniora "Złota Jesień" z MOK w Koluszkach
 5. Wyróżnienie: Zespół CANTO AMICI z Łaskiego Domu Kultury
 6. Wyróżnienie: Amatorski Zespół Śpiewaczy Stefanów z GOK w Brójcach
 7. Wyróżnienie: Zespół Śpiewaczy Tęcza z GOK w Wiśniowej Górze
 8. Wyróżnienie: Zespół Śpiewaczy Echo Leśne z Łaskiego Domu Kultury
 9. Wyróżnienie: Ludowy Zespół Lipkowianka z OKiR w Strykowie
 • XXIV Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora 2023
 • XXIV Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora 2023
 • XXIV Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora 2023
 • XXIV Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora 2023
 • XXIV Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora 2023
 • XXIV Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora 2023

„#Rozmawiaj#Reaguj”

Informujemy, że prowadzona jest kampania społeczna pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”, przygotowana przez Państwową Komisję do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15.

Kampania jest skierowana do wszystkich obywateli, w szczególności do opiekunów dzieci i młodzieży. Jej zadaniem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie omawianego tematu i wskazanie odpowiednich wzorców zachowań w stosunku do dzieci, które często niewerbalnie, w niejasny dla dorosłych sposób, sygnalizują, że zostały skrzywdzone.

Odczytując zamieszczony na plakacie kod QR, można przenieść się na stronę kampanii. Umieszczone tam wskazówki pomogą opiekunowi małoletniego poradzić sobie z sytuacją podejrzenia lub faktem wykorzystania seksualnego dziecka, tak aby mógł udzielić pokrzywdzonemu odpowiednie wsparcie.

 • 1 kopia
 • 2
 • 3 kopia

Powiatowe Eliminacje XLIV Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

W dniu 13 04.2023 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach, pod patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego Andrzeja Opali, odbyły sie Powiatowe Eliminacje XLIV Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Zawodnicy podczas rywalizacji sprawdzali swoją wiedzę o ruchu drogowym, praktycznej pomocy medycznej oraz weryfikowali swoją znajomość przepisów i znaków drogowych przejeżdżając przez miasteczko ruchu drogowego. Drużyny rywalizowały w dwóch kategoriach wiekowych: do lat 12 oraz od 13 do 15 lat. W obu kategoriach zwyciężyły drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach. Wręczenia pucharów i nagród ufundowanych przez Powiat Łódzki Wschodni dokonał Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, a zwycięzcom życzymy powodzenia w eliminacjach wojewódzkich.

 • 9
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7

V edycja Okręgowego Konkursu Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego

W dniu 14 kwietnia br. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom V Okręgowego Konkursu Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego. Impreza była objęta patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego Andrzeja Opali oraz Burmistrza Koluszek Waldemara Chałata.

Do konkursu przystąpiło blisko 190 uczniów z dwunastu szkół mieszczących się na terenie trzech powiatów. I etap konkursu odbył się 29 marca 2023 r. w formie testu sprawdzającego znajomość gramatyki, słownictwa, umiejętności rozumienia tekstu pisanego, znajomość kultury krajów niemieckiego i angielskiego obszaru językowego.

W II etapie, który odbył się 12 kwietnia 2023 r. wzięło udział łącznie 36 uczniów. Młodzież przystąpiła do testu pisemnego, który w całości przeprowadzony został z wykorzystaniem smartfonów poprzez aplikację Quizizz.

W konkursie z języka angielskiego najlepsi okazali się:

I miejsce - Stella Pruszyńska (SP nr 1 w Koluszkach)
II miejsce - Kacper Dziubek (SP nr 1 w Brzezinach)
III miejsce - Michał Malarz (SP w Różycy)

Natomiast w konkursie z języka niemieckiego podium zajęli:

I miejsce - Marta Kowalik (SP nr 2 w Brzezinach)
II miejsce - Natasza Syrek (SP w Gałkówku-Kolonii)
III miejsce - Szymon Jander (Sp nr 3 w Brzezinach)

Wręczenia nagród dokonali Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala oraz Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!

 • V edycja Okręgowego Konkursu Języka Angielskiego i Języka...
 • V edycja Okręgowego Konkursu Języka Angielskiego i Języka...
 • V edycja Okręgowego Konkursu Języka Angielskiego i Języka...
 • V edycja Okręgowego Konkursu Języka Angielskiego i Języka...
 • V edycja Okręgowego Konkursu Języka Angielskiego i Języka...
 • V edycja Okręgowego Konkursu Języka Angielskiego i Języka...
 • V edycja Okręgowego Konkursu Języka Angielskiego i Języka...
 • V edycja Okręgowego Konkursu Języka Angielskiego i Języka...
 • V edycja Okręgowego Konkursu Języka Angielskiego i Języka...

Kolejna inwestycja drogowa Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Powiat Łódzki Wschodni planuje kolejną dużą inwestycję drogową w gminie Brójce, która ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych.

Plan budowy chodnika na drodze powiatowej nr 2924E – ul. Rządowej w miejscowości Kurowice, jest przedmiotem rozmów i ustaleń z Gminą Brójce już od dłuższego czasu. W dniu 17 kwietnia br.  odbyło się spotkanie przedstawicieli Powiatu Łódzkiego Wschodniego i Gminy Brójce na którym został omówiony ogólny zakres inwestycji oraz wstępna lokalizacja chodnika. W spotkaniu wzięli udział Wicestarosta Ewa Gładysz, Wójt Gminy Brójce Radosław Agaciak oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Łodzi i Urzędu Gminy Brójce.

W ramach przebudowy drogi planuje się budowę chodnika jednostronnego wraz z przejściem dla pieszych uwzględniając przy tym rozwiązanie odwodnienia drogi. Inwestycja ta ułatwi życie codzienne mieszkańców zapewniając poczucie bezpieczeństwa wszystkich niechronionych uczestników ruchu, w szczególności dzieci uczęszczających do pobliskiej Szkoły Podstawowej.

Dokumentacja na realizację zamierzenia zostanie opracowana w br., jednakże realizacja całości zadania polegająca na robotach budowlanych planowana jest na rok 2024.

 • Kolejna inwestycja drogowa Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • Kolejna inwestycja drogowa Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • Kolejna inwestycja drogowa Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • Kolejna inwestycja drogowa Powiatu Łódzkiego Wschodniego

XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego

W dniu 22 kwietnia 2023 r. mieszkańcy Powiatu Łódzkiego Wschodniego razem z przedstawicielami władz samorządowych wzięli udział w obchodach XVI Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego. W Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Skoszewach została odprawiona msza koncelebrowana w intencji mieszkańców Powiatu. W eucharystii udział wzięły władze samorządowe, zaproszeni goście, mieszkańcy, poczty sztandarowe policji, straży oraz szkół z terenu Powiatu.
 
Po mszy zgromadzeni goście udali się na teren Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach gdzie odbyła się dalsza część obchodów. Gospodarzami tegorocznego Święta Powiatu był Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala i Piotr Szcześniak Wójt Gminy Nowosolna. Po oficjalnym powitaniu gości, Wicestarosta Łódzki Wschodni Pani Ewa Gładysz przedstawiła zasady zaplanowanego na ten dzień konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Na najlepsza potrawę tradycyjną Powiatu Łódzkiego Wschodniego”.
 
Zwycięską potrawą został Parafialny Żur Skoszewski przygotowany przez Polsko-Ukraińskie Koło Gospodyń Wiejskich w Byszewach reprezentujące gminę Nowosolna. Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich za swoje zaangażowanie i trud jaki włożyły w przyrządzenie regionalnych przysmaków bardzo dziękujemy.
 
Tradycyjnie podczas Święta Powiatu zostały wręczone nagródy dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych oraz najlepszego sportowca Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
 
I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach
✅Anita Darnowska
✅Alan Miksa
 
Specjalny Ośrodek Szkolono Wychowawczy w Koluszkach
✅Anna Chruścielewska
✅Patryk Najder
 
Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach
✅Michalina Reczulska
✅Lena Stefańska
 
Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach
✅Natalia Nowaczyk
✅Radosław Skoczylas
 
Najlepszym sportowcem roku 2022 został:
✅Krzysztof Pietrzyk
 
Oprawę artystyczną Święta zapewnił Chór Męski Dysonans z gminy Nowosolna, Wojciech Wieczorek - uczestnik gry na keyboardzie w GPCKiE w Plichtowie, a na zakończenie oficjalnych obchodów tego wyjątkowego dnia uświetniły swoim występem wokalistki z BELLE VOCI – Anna Cymmerman i Monika Kamieńska.
 
Zarząd Powiatu składa serdeczne podziękowania wszystkim zgromadzonym, którzy zechcieli świętować ten dzień wspólnie z nami.
 
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • XVI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Konkurs kulinarny na "Najlepszą potrawę tradycyjną powiatu łódzkiego wschodniego"

 
W dniu 22 kwietnia 2023 roku podczas obchodów XVI Święta Powiatu w Starych Skoszewach odbył się konkurs kulinarny na „Najlepszą potrawę tradycyjną Powiatu Łódzkiego Wschodniego”.
 
Do konkursu zgłosiło się 6 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu łódzkiego wschodniego:
✅KGW Kraszew reprezentowało gminę Andrespol ze swoim Pasztetem z królika po Kraszewsku.
✅KGW Brójce reprezentowało gminę Brójce, a potrawa konkursowa to Gołąbki ziemniaczane.
✅Gminę Koluszki reprezentowało KGW Gałkowianki z Gałkówka Dużego ze swoją Polewką gruszkową.
✅Polsko – Ukraińskie Koło KGW w Byszewach reprezentowało gminę Nowosolna. Panie przygotowały Parafialny żur Skoszewski.
✅KGW Czyżeminek to Koło z gminy Rzgów, a Ich potrawą był Gulasz z gęsich żołądków.
✅KGW Garbów z gminy Tuszyn przygotowało Młodą kapustę z kotletem mielonym nadziewanym przepiórczym jajem.
 
Jury w składzie:
✅Skarbnik Powiatu Łódzkiego Wschodniego– Pani Katarzyna Wojtaszek
✅Sekretarz Powiatu Łódzkiego Wschodniego – Pani Iwona Walter – Wisiałkowska
✅Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego - Pani Małgorzata Pacho-Kuląg
✅Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach – Pan Krzysztof Supera
✅Zastępca Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego - Pan Sebastian Augustyniak
po burzliwych naradach wyłoniło zwycięzcę - Polsko – Ukraińskie Koło KGW w Byszewach.
 
Wszystkim KGW dziękujemy za udział w konkursie! Było naprawdę pysznie!
 • Najlepsza potrawa tradycyjna powiatu łódzkiego wschodniego
 • Najlepsza potrawa tradycyjna powiatu łódzkiego wschodniego
 • Najlepsza potrawa tradycyjna powiatu łódzkiego wschodniego
 • Najlepsza potrawa tradycyjna powiatu łódzkiego wschodniego
 • Najlepsza potrawa tradycyjna powiatu łódzkiego wschodniego
 • Najlepsza potrawa tradycyjna powiatu łódzkiego wschodniego
 • Najlepsza potrawa tradycyjna powiatu łódzkiego wschodniego
 • Najlepsza potrawa tradycyjna powiatu łódzkiego wschodniego
 • Najlepsza potrawa tradycyjna powiatu łódzkiego wschodniego
 • Najlepsza potrawa tradycyjna powiatu łódzkiego wschodniego
 • Najlepsza potrawa tradycyjna powiatu łódzkiego wschodniego
 • Najlepsza potrawa tradycyjna powiatu łódzkiego wschodniego
 • Najlepsza potrawa tradycyjna powiatu łódzkiego wschodniego
 • Najlepsza potrawa tradycyjna powiatu łódzkiego wschodniego
 • Najlepsza potrawa tradycyjna powiatu łódzkiego wschodniego
 • Najlepsza potrawa tradycyjna powiatu łódzkiego wschodniego
 • Najlepsza potrawa tradycyjna powiatu łódzkiego wschodniego
 • Najlepsza potrawa tradycyjna powiatu łódzkiego wschodniego
 • Najlepsza potrawa tradycyjna powiatu łódzkiego wschodniego
 • Najlepsza potrawa tradycyjna powiatu łódzkiego wschodniego
 • Najlepsza potrawa tradycyjna powiatu łódzkiego wschodniego
 • Najlepsza potrawa tradycyjna powiatu łódzkiego wschodniego
 • Najlepsza potrawa tradycyjna powiatu łódzkiego wschodniego
 • Najlepsza potrawa tradycyjna powiatu łódzkiego wschodniego
 • Najlepsza potrawa tradycyjna powiatu łódzkiego wschodniego
 • Najlepsza potrawa tradycyjna powiatu łódzkiego wschodniego

Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom"

W dniu 21 kwietnia 2023 r. w Komendzie Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach odbyło się wręczenie nagród dla zwycięzców eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Impreza objęta była honorowym patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego Andrzeja Opali, który wspólnie z Komendantem Powiatowym PSP powiatu łódzkiego wschodniego Krzysztofem Superą, Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Dariuszem Krzewińskim oraz Kierownikiem Referatu Promocji Powiatu i Informacji Starostwa Powiatowego w Łodzi Tobiaszem Puchalskim wręczyli nagrody i dyplomy, zakupione ze środków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Zwycięzcami powiatowych eliminacji Turnieju „Młodzież Zapobiega Pożarom” zostali:

Pierwsza grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy I-IV)

 1. Julia Wymysłowska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Tuszynie;
 2. Wiktoria Władyczuk – Szkoła Podstawowa w Bukowcu
 3. Jakub Janek – Szkoła Podstawowa nr 1 w Tuszynie

Druga grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy V-VIII)

 1. Bartłomiej Woźniak – Szkoła Podstawowa w Rzgowie
 2. Kacper Gajdzicki – Szkoła Podstawowa w Rzgowie
 3. Marta Nowak – Szkoła Podstawowa nr 110 w Łodzi,

Trzecia grupa wiekowa (szkoły ponadpodstawowe)

 1. Maja Markowska – Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze;
 2. Mateusz Kotlicki – Technikum nr 2 w Łodzi;
 3. Aleksandra Janowska – Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się 18 maja.

 • 20230421_132723
 • 20230421_132336
 • 20230421_132406
 • 20230421_132441
 • 20230421_132548
 • 20230421_132700
 • 20230421_132904

14. Dycha Justynów - Janówka

W dniu 29 kwietnia br. odbyła się 14. Dycha Justynów-Janówka. Jak co roku impreza objęta była patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego Andrzeja Opali.
 
Powiat Łódzki Wschodni był fundatorem pucharów dla zwycięzców, które były wręczane w imieniu Starosty przez Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego Agnieszkę Białą oraz Kierownika Referatu Promocji Powiatu i Informacji Starostwa Powiatowego w Łodzi Tobiasza Puchalskiego. Powiat Łódzki Wschodni reprezentowała również Radna Elżbieta Żaczek.
 
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sportowych sukcesów! Do zobaczenia za rok na 15. edycji Dychy Justynów-Janówka!
 
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Uroczyste obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W dniu 3 maja 2023 r. pod pomnikiem Orła Białego w Koluszkach odbyły się uroczyste obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które były organizowane przez Burmistrza Koluszek Waldemara Chałata. Podczas uroczystości kwiaty złożył Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego Sławomirem Sokołowskim i Radnymi Powiatu Mateuszem Jaśkiewiczem i Mateuszem Karwowskim.

 • Uroczyste obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • Uroczyste obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • Uroczyste obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • Uroczyste obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Powiatowy Dzień Strażaka