Menu

Menu

Banery

Treść

Nawigacja

Treść

Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala otrzymał odznaczenie Bene Meritus Powiatom

W dniu 11 grudnia 2019 r. Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala otrzymał odznaczenie Bene Meritus Powiatom za szczególną troskę o dobro i rozwój polskich powiatów.

Wyróżnienie zostało przyznane przez Zarząd Związku Powiatów Polskich celem wyróżnienia za szczególne osiągnięcia wpływające na rozwój polskich powiatów, w tym przede wszystkim powodujące podniesienie poziomu życia mieszkańców, a także w uznaniu zasług na rzecz Związku Powiatów Polskich.

Odznaczenie wręczono podczas Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego, który odbył się 11 grudnia br. w Brzezinach.

 • Odznaczenie Bene Meritus Powiatom
 • odznaczenie Bene Meritus Powiatom
 • Uchwała w sprawie odznaczenia Starosty Łódzkiego Wschodniego

VIII Festiwal Kultury w Bukowcu

W minioną niedzielę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bukowcu (gmina Brójce), odbył się VIII Festiwal Kultury.
W tej wspaniałej imprezie integracyjnej  udział wzięli : Wicestarosta Łódzki Wschodni Ewa Gładysz, radni powiatu Zofia Sójka i Mirosław Sójka.
Amatorski Teatr Rodziców i Nauczycieli ''Gwiazdozbiór'' wystawił spektakl o tematyce bożonarodzeniowej, był też świąteczny kiermasz. Wszyscy świetnie się bawili.

 • Spektakl bożonarodzeniowy w Bukowcu
 • Spektakl bożonarodzeniowy w Bukowcu
 • Spektakl bożonarodzeniowy w Bukowcu

Turniej młodych talentów w piłce nożnej

Spotkanie szkoleniowe pn. „Karta dostępności obiektów zgodna z zasadami projektowania uniwersalnego. Dofinansowanie robót budowlanych ze środków PFRON”.

W dniu 15 listopada 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi odbyło się  spotkanie szkoleniowe pn. „Karta dostępności obiektów zgodna z zasadami projektowania uniwersalnego. Dofinansowanie robót budowlanych ze środków PFRON”.  Organizatorem niniejszego szkolenia był Powiat Łódzki Wschodni wraz z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego, m.in. Starostwa Powiatowego w Łodzi, domów pomocy społecznej, powiatowego centrum pomocy rodzinie, szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych.

Wykładowcami byli Pani Ewa Sobczuk – główny specjalista w Wydziale ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Pani Anna Pietrasik – pracownik tego wydziału. 

Szkolenie miało na celu zapoznanie uczestników z warunkami umożliwiającymi osobom niepełnosprawnym dostęp do przestrzeni publicznej i prywatnej oraz uczestnictwo w życiu społecznym. Podczas spotkania przedstawiono m.in. podstawowe zasady projektowania uniwersalnego, omówiono potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami w kontekście dostępności obiektów budowlanych i przestrzeni publicznej. Zaprezentowano zastosowanie zasad projektowania uniwersalnego w obiektach na terenie województwa łódzkiego oraz „Kartę dostępności obiektów zgodną z zasadami projektowania uniwersalnego” – narzędzie przydatne w planowaniu i realizacji inwestycji. Omówiono również możliwości dofinansowania robót budowlanych ze środków PFRON oraz przeanalizowano wniosek na dofinansowanie tych robót.

 

 • Przedstawiciele jednostek organizacyjnych Powiatu podczas szkolenia
 • Przedstawiciele jednostek organizacyjnych Powiatu podczas szkolenia
 • Przedstawiciele jednostek organizacyjnych Powiatu podczas szkolenia
 • Przedstawiciele jednostek organizacyjnych Powiatu podczas szkolenia
 • Przedstawiciele jednostek organizacyjnych Powiatu podczas szkolenia
 • Loga FE, Powiat Łódzki Wschodni, Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach, UE

W roku szkolnym 2019/2020 Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach przystąpił do realizacji projektu pn. „My way, My future – praktyki zawodowe w Grecji”, finansowanego w formie dotacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na podstawie umowy nr POWERVET-2019-1-PL01-KA102-064014.
Jest to kolejny projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach w ramach mobilności edukacyjnej - kształcenie i szkolenia zawodowe i zgodnie z zawartą umową zostanie dofinansowany maksymalnie w kwocie 233 586,17 zł. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014 - 2020) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2019 - 2020.

Główna mobilność projektu to odbywające się w okresie od 3 do 16 listopada 2019 r. dwutygodniowe praktyki zawodowe dla 30 uczniów w Grecji, których celem jest zwiększenie wiedzy zawodowej uczniów i motywacji do nauki przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.

Przed wyjazdem na praktyki odbyły się działania przygotowujące: przygotowanie językowe z języka angielskiego, przygotowanie kulturowe i językowe z języka greckiego.

Partnerem Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach w realizacji projektu jest Kika Mobility Training Center
 - grecka instytucja edukacyjna, która zapewniła współpracę z przedsiębiorstwami greckimi organizującymi uczniom praktyki w swoich firmach. W trakcie pobytu w Grecji uczniowie ZS nr 1 w Koluszkach podniosą swoje kompetencje w zawodach: informatyk, elektryk i mechanik oraz kompetencje językowe dzięki nauce języków obcych i ciągłej styczności z nimi podczas praktyk zagranicznych. Poznają nowe technologie, metody pracy, sposoby zarządzania tego typu firmami, będą kształcić swoje umiejętności zawodowe, dzięki temu nabędą wiele potrzebnych do dalszego kształcenia zawodowego doświadczeń i kompetencji.
W trakcie pobytu w Grecji zapewniony jest również program kulturalny, dzięki któremu uczestnicy poznają kulturę grecką, tradycje, historię i geografię Grecji. To pozwoli im na otwarcie się na inne kultury.

XIV edycja Konkursu Sprawności Fizycznej i Wiedzy o Bezpieczeństwie

W dniu 29 października 2019 roku w Szkole Podstawowej w Długiem odbyła się XIV edycja Konkursu Sprawności Fizycznej i Wiedzy o Bezpieczeństwie w ramach Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa. Konkurs na szczeblu powiatowym składa się z części teoretycznej dotyczącej wiedzy o bezpieczeństwie oraz praktycznej czyli testu sprawności fizycznej. 

Przedstawiciele szkół podstawowych z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego rozwiązywali test z wiedzy o bezpieczeństwie oraz pokonywali tor przeszkód. W tegorocznej edycji wzięło udział 9 szkół, które wystawiły dwuosobowe drużyny składające się z dziewczynki i chłopca. Poziom wiedzy i sprawności fizycznej uczniowie prezentowali na wysokim poziomie, zdrowa rywalizacja uczy je przede wszystkim wzajemnej współpracy.

W powiatowych eliminacjach zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach zajmując I miejsce. II miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze a III drużyna ze Szkoły Podstawowej w Długiem. Ponieważ liczba punktów różniła się minimalnie IV miejscem została nagrodzona Szkoła Podstawowa w Kalinie. Wszystkie dzieci uczestniczące w zawodach otrzymały nagrody rzeczowe i upominki ufundowane przez Powiat Łódzki Wschodni . Dyplomy za zajęcie I, II, III i IV miejsca wraz z nagrodami zostały wręczone przez Wicestarostę Łódzkiego Wschodniego Ewę Gładysz, I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Marka Wojtczaka i Dyrektora szkoły Joannę Jeżynę. 
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy doskonałej wiedzy i sprawności fizycznej, a naszym zwycięstwom życzymy kolejnych sukcesów w kolejnym etapie konkursu. 

 • Wicestarosta Łódzki Wschodni wraz z Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji
 • skok przez skrzynie
 • uczestnicy konkursy, organizatorzy oraz rodzice
 • uczestnicy konkursy, organizatorzy oraz rodzice
 • Wręczanie nagród laureatom przez Wicestarostę Powiatu
 • Wręczanie nagród laureatom przez Dyrektorka szkoły
 • rozwiązywanie testu przez uczniów
 • rozwiązywanie testu przez uczniów
 • ćwiczenia uczniów prowadzone przez policjanta

XXIV Koluszkowski Przegląd Piosenki 2019

W dniu 22 października już po raz dwudziesty czwarty Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach zorganizował Koluszkowski Przegląd Piosenki. Zmagania młodych wokalistów oceniało jury w składzie: przewodnicząca Pani Barbara Twardosz, Witold Janiak oraz Pan Kamil Miszewski.

Jury oceniało interpretację tekstu, warunki głosowe, dobór repertuaru i wyraz artystyczny uczestników przeglądu.

W tegorocznym przeglądzie udział wzięło ponad 100 uczestników, którzy prezentowali swoje umiejętności wokalne w 4 kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe klasy I-III, szkoły podstawowe klasy IV-VI, szkoła podstawowa klasa VII-VIII oraz szkoły ponadpodstawowe i starsi do 22. roku życia.

Nagrody ufundowane przez Gminę Koluszki i Starostwo Powiatowe w Łodzi zostały wręczone laureatom konkursu przez Jury, Zastępcę Burmistrza Koluszek Panią Krystynę Lewandowską, Starostę Łódzkiego Wschodniego Pana Andrzeja Opalę oraz Dyrektora MOK Panią Elżbietę Przywara.

Powiat Łódzki Wschodni reprezentował Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala oraz Radny Rady Powiatu Mateusz Jaśkiewicz.

Wyniki XXIV Koluszkowskiego Przeglądu Piosenki 2019 r.

W I kategorii – szkoły podstawowe klasy I-III:

 • I miejsce - Mikołaj Kaliszewski – Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach
 • II miejsce - Weronika Nockowska – Studio Wokalno Instrumentalne „Talent” z Jeżowa
 • III miejsce - Adrianna Bartoszek – Beautiful Voice – Szkoła wokalna z Łodzi

Wyróżnienia:

 • Barbara Grzelak - Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie
 • Nikola Stefaniak - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Słupi
 • Marcelina Zając - Studio Wokalno Instrumentalne „Talent” z Jeżowa

W II kategorii szkoły podstawowe klasy IV-VI:

 • I miejsce - Martyna Pękala – Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Maz. Filia TKACZ
 • II miejsce - Antonina Lewińska - Beautiful Voice – Szkoła wokalna z Łodzi
 • III miejsce - Agata Siedlecka – Miejski Dom Kultury w Opocznie

Wyróżnienia: 

 • Marta Dutkiewicz - CIA Muzyczny Moll w Koluszkach
 • Nela Godos - Studio Wokalno Instrumentalne „Talent” z Jeżowa
 • Radosław Ornafa - Miejski Dom Kultury w Rawie Maz.
 • Kornelia Książek - Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach
 • Julia Dziąg - Szkoła Podstawowa w Różycy
 • Joanna Miśkiewicz - Szkoła Podstawowa nr 2 w Rawie Maz.

W III kategorii szkoły podstawowe klasy VII-VIII:

 • I miejsce - Daniel Wysokiński - Studio Wokalno Instrumentalne „Talent” z Jeżowa
 • II miejsce - Karolina Zalewska - Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Maz. Filia TKACZ
 • III miejsce - Amelia Jaworowska - Szkoła podstawowa nr 5 w Ozorkowie

Wyróżnienia:

 • Magdalena Nowak - Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Maz. Filia TKACZ
 • Nadia Tomczak - Szkoła Podstawowa nr 2 w Głownie
 • Amelia Grabowicz - Studio Wokalno Instrumentalne „Talent” z Jeżowa

W IV kategorii szkoły ponadpodstawowe i starsi do 22 roku życia:

 • I miejsce - Wioleta Kupis - Miejski Dom Kultury w Opocznie
 • II miejsce - Agata Zielińska - Miejski Dom Kultury w Opocznie
 • III miejsce - Weronika Kołodziejczyk - Studio Artystyczne START z Łowicza

Wyróżnienia:

 • Zuzanna Kusideł - Wolborskie Centrum Kultury
 • Maciej Kowalski - Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Maz. Filia TKACZ
 • Julia Kochaniak - Miejski Ośrodek Kultury w Pabianicach
 • 0baner
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 99

Otwarte Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Piłce Siatkowej Drużyn Amatorskich

W niedzielę na Hali Sportowej im. Konrada Kobusa rozegrano Otwarte Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Piłce Siatkowej Drużyn Amatorskich. W turnieju wzięło udział tuzin drużyn. Miejsca na podium zdobyli:

I miejsce BIOEDEN
II miejsce PROTEO
III miejsce ŁÓDŹ TORPEDA

W uroczystym rozdaniu pucharów oraz nagród wzięli udział: Mateusz Kamiński – burmistrz Rzgowa, Marta Stasiak - Członek Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego i Klaudia Zaborowska–Gorzkiewicz – Członek Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz Radosław Bubas – dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki Rekreacji w Rzgowie. (WK)

 • 72615138_2230838233688548_8274160070887997440_n
 • 73212510_2230837950355243_8702242222944288768_n
 • 73425112_787881461614941_5622711037754081280_n
 • 73482750_2230838140355224_7143652888202444800_n
 • 74188741_787880531615034_1987439654583926784_o
 • sia5-1572201912
 • sia15-prof-1572201967
 • sia18-1572201995
 • sia19-1572201997
 • sia20-1572201997
 • sia22-1572202021

Szkolenie z zakresu obrony cywilnej

Szkolenie z zakresu obrony cywilnej dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu łódzkiego wschodniego dnia 18 października 2019 r. Poruszone zostały tematy związane z ochrona ludności i obroną cywilną w systemie obronności państwa, oraz zadania i kompetencje organów administracji samorządowej w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i ochrony dóbr kultury. Dodatkowo zostały poruszone aspekty pomocy psychologicznej dla członków służ ratowniczych w czasie prowadzenia akcji ratunkowych .
Wykłady prowadzili:
Pan pułk. dypl. Zbigniew Osiowy
Pani psycholog mgr Ewa Ściborska

 • Szkolenie z zakresu obrony cywilnej dla kierowników Powiatu
 • Szkolenie z zakresu obrony cywilnej dla kierowników Powiatu
 • Szkolenie z zakresu obrony cywilnej dla kierowników Powiatu
 • Szkolenie z zakresu obrony cywilnej dla kierowników Powiatu
 • Szkolenie z zakresu obrony cywilnej dla kierowników Powiatu

Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 11 października 2019 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Organizatorami spotkania była Gmina Koluszki oraz Powiat Łódzki Wschodni. W uroczystości wzięli udział m.in. nauczyciele, dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z terenu Gminy Koluszki, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Łodzi, władze samorządowe Powiatu i Gminy Koluszki, Radni Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, Radni Rady Miejskiej w Koluszkach, pracownicy Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz Starostwa Powiatowego w Łodzi.

Podczas tej doniosłej uroczystości wszystkim nauczycielom oraz pozostałym pracownikom oświaty wyrazy uznania i wdzięczności złożyli Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala oraz Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat. Dziękowali za trud wkładany w edukację, wychowanie dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw młodego pokolenia oraz zaangażowanie w pracę na rzecz przedszkoli, szkół i placówek. Życzyli satysfakcji z osiągnięć w pracy zawodowej oraz wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności.

Dyrektorom szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Koluszki zostały wręczone kwiaty i nagrody pieniężne przez Burmistrza Koluszek Waldemara Chałata, Zastępcę Burmistrza Koluszek Krystynę Lewandowską oraz Przewodniczącą Rady Miejskiej w Koluszkach Annę Szostak.

Dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni kwiaty i nagrody pieniężne wręczyli Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala, Wicestarosta Łódzki Wschodni Ewa Gładysz oraz Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego Sławomir Sokołowski.

Uroczystość uświetniła część artystyczna w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach. Po występach artystycznych wszystkich gości zaproszono na smaczny poczęstunek.

 • Zaproszeni goście na uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • DSC07803.JPG

Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w piłce siatkowej

Zapraszamy na Otwarte Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w piłce siatkowej drużyn amatorskich, które odbędą się dnia 27.10.2019r.
Zapisy trwają do dnia 24.10.2019r. do godziny 10:00. Więcej informacji na stronie internetowej Gosir, Facebooku bądź pod numerem telefonu: 42 213-30-08.
Regulamin dostępny tutaj.

Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w piłce siatkowej

Otwarcie punktu dydaktycznego pn. „Zakątek sensoryczny” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach

W związku z zakończeniem realizacji zadania: Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zakątek sensoryczny” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach, w dniu 9 października 2019 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach dokonano uroczystego otwarcia „Zakątka”. Punkt dydaktyczny został utworzony dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji w wysokości 32 465,00 zł, przy udziale własnym Powiatu w kwocie 3 633,00 zł.

Uroczystego otwarcia „Zakątka”, poprzez przecięcie wstęgi, dokonali: Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala, Wicestarosta Łódzki Wschodni Ewa Gładysz, Członek Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz, Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat oraz Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach Katarzyna Mrówka wraz z uczniem tej placówki.

Punkt dydaktyczny pn. „Zakątek sensoryczny” został podzielony na tematyczne sektory oddziałujące na każdy ze zmysłów. Będzie on pełnił rolę edukacyjną, terapeutyczną, rewalidacyjną oraz relaksacyjną. Stworzenie takiego miejsca dla osób ze specjalnymi potrzebami pozwoli im lepiej poznawać i postrzegać otaczający świat.

Punkt dydaktyczny został wyposażony m.in. w stację meteorologiczną, domki dla owadów, rzeźby zwierząt, ławki, stoły, karmniki dla ptaków, dzwonki wietrzne, kaskadę wodną.

W ciągu dwóch lat realizowany też będzie program edukacji przyrodniczo – ekologicznej „Zakątek sensoryczny – cztery pory roku”. Podczas jego realizacji uczniowie będą mieli możliwość obserwowania zmieniającej się przyrody i doświadczania jej empirycznie przez cały rok kalendarzowy.

Punkt ten to następny etap na drodze rozwoju Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach i kolejny sposób na uatrakcyjnienie zajęć dla uczniów niepełnosprawnych oraz wizytówka tej placówki.

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • Bez nazwy-1

IV Łódzkie Regionalne Targi Pracy i Rozwoju Osobistego

W dniach 9-10 października 2019 roku odbyły się IV Łódzkie Regionalne Targi Pracy i Rozwoju Osobistego w Hali Expo. Targi są imprezą cykliczną, cieszącą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Łodzi i regionu.  W charakterze wystawców zaprezentowali się pracodawcy z Łodzi i województwa łódzkiego. W Targach brał udział Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód. Na stoisku można było zapoznać się z ofertami pracy i formami wsparcia dla osób bezrobotnych i pracodawców oferowanymi przez Urząd. Stoisko Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód odwiedziła reprezentacja Powiatu Łódzkiego Wschodniego w osobach Wicestarosty Łódzkiego Wschodniego Ewy Gładysz oraz Przewodniczącej Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Rady Powiaty Łódzkiego Wschodniego Zofii Sójki.

 • 0baner.jpg
 • 1.jpg
 • 10.jpg
 • 2.jpg
 • 6.jpg
 • csm__MFL9021_f48112f7cf.jpg

Zakończono drugi etap przebudowy drogi powiatowej nr 2924E Kurowice - Dalków

Zakończyły się prace drogowe w ramach planowanego II etapu przebudowy drogi powiatowej nr 2924E Kurowice – Dalków łączącej powiaty Łódzki Wschodni oraz Piotrkowski.

Inwestycja została zrealizowana przez Powiat Łódzki Wschodni z dotacją z budżetu Województwa Łódzkiego, ze środków pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych.

Koszt całkowity przedsięwzięcia  wyniósł 224 753,73 zł.

Zakres prac na długości ok. 550 m objął m.in.: wykonanie nakładki bitumicznej na jezdni oraz obustronnego pobocza, wyregulowanie wysokościowe zjazdów o nawierzchni nieutwardzonej, odmulenie rowu oraz wycinkę dwóch drzew kolidujących z inwestycją.

Droga została oddana do użytku w dniu 8 października 2019 r.

Szerokiej drogi!

 • przebudowana droga Kurowice - Dalków
 • przebudowana droga Kurowice - Dalków
 • przebudowana droga Kurowice - Dalków
 • przebudowana droga Kurowice - Dalków
 • przebudowana droga Kurowice - Dalków
 • przebudowana droga Kurowice - Dalków

W Rzgowie otwarto Gigantyczny Park Dmuchańców Candy Park

Gigantyczny Park Dmuchańców Candy Park to największy w regionie kryty park z dmuchanymi atrakcjami dla dzieci – na powierzchni 2000 mkw. znajdują się między innymi labirynt, tor przeszkód, basen z piłeczkami, połykacz czy wysoka na 8 metrów mega zjeżdżalnia, a z myślą o maluchach przygotowano specjalną strefę dla najmłodszych.

Na wszystkich rodziców czeka natomiast przestronna kawiarnia Candy Cafe z wyśmienitą kawą, dużym wyborem pysznych ciast, naleśnikami w różnych wariantach, zapiekankami oraz lodami rzemieślniczymi, w której mogą odpocząć podczas gdy ich dzieci doskonale się bawią.

W ramach przyjęć urodzinowych jak i grup zorganizowanych, skorzystać można z wyjątkowej oferty Candy Warsztatów – czyli warsztatów „Jak powstają słodycze?”. Candy Warsztaty to niesamowita lekcja produkcji lizaków i cukierków – dzieci na własne oczy przekonają się jak krok po kroku powstają ich ulubione łakocie, jak mieszać słodką i gorącą masę karmelkową z naturalnymi barwnikami by uzyskać odpowiednią konsystencję, jak dobierać odpowiednie smaki i przede wszystkim jak kształtować piękne kolorowe słodycze!

Dodatkowo w Candy Park regularnie organizowane są tematyczne wydarzenia wypełnione specjalnymi atrakcjami i niespodziankami, takie jak Halloween, Mikołajki czy Dzień Dziecka.

Candy Park znajduje się w Rzgowie na terenie Miasta Mody Ptak, tuż obok budynku Ptak Outlet. Czynny jest 7 dni w tygodniu, również w niedziele niehandlowe, w godzinach 10:00 – 20:00. Park rozrywki dla dzieci Candy Park przeznaczony jest dla dzieci do 10-go roku życia – dzieci do lat dwóch na teren parku wchodzą bezpłatnie.

Strona www: https://candypark.pl/

 • ekspedientki i dzieci wraz z rodzicami
 • maskotka i dzieci
 • dzieci wraz z rodzicami
 • maskotka Candy Park
 • dziecięca widownia
 • piniata i dzieci
 • maskotka Candy Park i dzieci
 • ekspedientki i dzieci wraz z rodzicami
 • maskotki Candy Park
 • maskotki Candy Park i dzieci
 • jedna z atrakcji dziecięcych w Candy Park
 • przedstawienie z dziecięcą widownią
 • dzieci wraz z rodzicami
 • dzieci korzystające z atrakcji Candy Parku
 • dzieci oraz pracownik Candy Parku

Dzień Ziemniaka w Romanowie

W minioną sobotę (5.10), odbyła się kolejna edycja '' Dnia Ziemniaka'' w gminie Rzgów.
Patronat nad imprezą objął burmistrz Mateusz Kamiński.
Ta jesienna biesiada ziemniaczana popularyzuje potrawy z ziemniaka, dostarcza wiedzy o ziemniakach i integruje lokalną społeczność.
Wśród zaproszonych gości była Pani Ewa Gładysz-Wicestarosta Powiatu Łódzkiego Wschodniego i Pani Klaudia Zaborowska Gorzkiewicz - Członek Zarządu Powiatu.
Uczestnicy mogli wziąć udział w zabawach i konkursach, np. na największego ziemniaka, czy najdłuższą obierkę.
Panie z gminnych Kół Gospodyń Wiejskich przygotowały zgodnie z tradycyjnymi recepturami ziemniaczane smakołyki i z dumą je prezentowały. Był nawet tort ziemniaczany, pączki, kluski i wiele, wiele odsłon przepysznych potraw.
Część artystyczną rozpoczął Zespół Śpiewaczy ''Leśnianki'' z Gminy Brójce, a dalej podczas biesiady bawiła publiczność Kapela Podwórkowa '' Z Kopyta''.
Warto było być w Romanowie. 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Mammobus w Powiecie Łódzkim Wschodnim

Zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi.

W badaniu mogą wziąć udział Panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi, a także:

- nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy,

 lub

- są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.

Mobilna pracownia mammograficzna będzie czekała w miejscowości:

- Koluszki - 23 października 2019 od godz. 10:00 do 16:00 przy Straży Pożarnej, ul. Słowackiego 28.

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na www.mammo.pl/formularz.

Istotnym elementem opisu badania jest ocena porównawcza z poprzednimi obrazami, dlatego prosimy o zabranie ze sobą zdjęć z poprzednich mammografii.

 • mammografia plakat.jpg

IV Łódzkie Regionalne Targi Pracy i Rozwoju Osobistego

Urząd Miasta Łodzi we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy i Miejską Areną Kultury i Sportu już po raz czwarty organizuje Łódzkie Regionalne Targi Pracy i Rozwoju Osobistego.

W tym roku odbędą się w dniach 9 – 10 października i zgromadzą w Hali Expo-Łódź pracodawców oraz osoby bezrobotne, studentów, absolwentów uczelni wyższych, a także wszystkich zainteresowanych podjęciem nowej aktywności zawodowej.

Więcej informacji pod linkiem.

 • baner targów pracy oraz rozwoju osobistego
 • baner targów pracy oraz rozwoju osobistego
 • baner targów pracy oraz rozwoju osobistego

Uprzejmie informujemy, iż zamknięty połówkowo dla ruchu jest odcinek ul. Sienkiewicza od ul. Traugutta do ul. Narutowicza. Przejazd jest możliwy tylko w jednym kierunku – w stronę ul. Narutowicza.

 • skrzyżowanie Narutowicza a H. Sienkiewicza
 • skrzyżowanie H. Sienkiewicza a Narutowicza
 • roboty na ulicy H. Sienkiewicza naprzeciwko budynku starostwa
 • skrzyżowanie H. Sienkiewicza a Narutowicza

Obchody 100-lecia Służb Sanitarnych w Polsce

W dniu 17 września 2019 r. w Pałacu Biedermanna w Łodzi odbyła się uroczystość obchodów 100-lecia Służb Sanitarnych w Polsce. Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi Pani Urszula Jędrzejczyk przywitała licznie zebranych Gości oraz przedstawiła Rys Historyczny Inspekcji Sanitarnej.

Odbył się również pokaz filmu prezentującego pracę Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi z uwzględnieniem poszczególnych oddziałów. Ważnym akcentem uroczystości był wykład pt. „Ewolucja patogenów człowieka” poprowadzony przez dr n. med. Zbigniewa Deronia. Uroczystość uświetnił koncert uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II St. Im. H. Wieniawskiego w Łodzi. 

W obchodach jubileuszu Powiat Łódzki Wschodni reprezentowali: Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala, Wicestarosta Łódzki Wschodni Ewa Gładysz, Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego Sławomir Sokołowski oraz Członek Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego Marta Stasiak.

 • Składanie podziękowania za pracę Służb Sanitarnych przez Starostę Powiatu
 • Przedstawiciele Powiatu wraz Dyrektorką powiatowych służb sanitarnych
 • Składanie podpisów przez przedstawicieli Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • Przedstawiciele Starostwa Łódzkiego Wschodniego wraz Burmistrzem Koluszek
 • Goście obchodów 100-lecia Służb Sanitarnych
 • Wykład prowadzony przez dr n. med. Zbigniewa Deronia

Piknik Rodzinny w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze

W dniu 14.09.2019 r. w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze odbył się Piknik Rodzinny, w którym uczestniczyli mieszkańcy wraz z rodzinami i sympatykami DPS-u.  
Święto dla podopiecznych i pracowników placówki rozpoczęte zostało mszą polową, sprawowaną przez księdza Pawła Wójtowicza z parafii NMP Nieustającej Pomocy w Andrespolu, na co dzień posługującego w naszym Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze.

Wśród zaproszonych gości obecnych na Pikniku byli: Członek Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego Marta Stasiak, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Urszula Łużniak wraz z Beatą Grzesiak – Młynarczyk i Moniką Krzyżanowską, Pan Włodzimierz Bereziński, Zespół Taneczno – Folklorystyczny „ZORZA", wokalistka Pani Agata Czyż oraz Grupy Motocyklowej „Czerwona Bandera". 
Podczas Pikniku zaprezentowane zostały prace rękodzielnicze mieszkańców, które powstały w ramach terapii zajęciowej prowadzonej na terenie naszej placówki. Wystawiona była również kronika ilustrująca działalność terapeutyczną mieszkańców, w której można było złożyć pamiątkowy wpis.

Całej imprezie towarzyszyła muzyka, tańce, konkursy i inne atrakcje.
Poczęstunek przygotowany przez mieszkańców placówki, wspaniała pogoda sprzyjały dobrej, rodzinnej atmosferze.

 • 0baner.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 99.jpg

Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala laureatem Nagrody Samorządowej im. Norberta Barlickiego

W dniu 13 września br. w Krakowie odbyła się ósma Gala Nagrody Samorządowej im. Norberta Barlickiego. Tegorocznym laureatem w kategorii samorząd powiatowy został Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala.

W imieniu Stowarzyszenia Rzeczpospolita Obywatelska laureatów nagrody za 2019 rok wyłoniła Kapituła Nagrody pod przewodnictwem Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Wyróżnienie to jest przyznawane osobom fizycznym i prawnym związanym z samorządem terytorialnym za działania na rzecz wspólnot samorządowych w Polsce.

Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:

 • Organizacja Pozarządowa,
 • Jednostka Samorządu Terytorialnego,
 • Samorząd Województwa,
 • Samorząd Powiatowy,
 • Samorząd Miejski,
 • Całokształt Działań na rzecz Samorządu Terytorialnego,
 • Firma Przyjazna Samorządowi.

Na ręce Starosty Łódzkiego Wschodniego Andrzeja Opali nagrodę wręczył prezes Stowarzyszenia Rzeczpospolita Obywatelska, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

 • Nagroda Samorządowa
 • str. 1 - opis kryteriów
 • str. 2 - laureaci z lat poprzednich
 • Laureaci pozujący do zdjęcia

W dniu wczorajszym (11.09.2019 r.) na Placu Władysława Stanisława Reymonta w Tuszynie odbyła się 8 edycja akcji pn. Narodowe Czytanie. W tym roku do czytania wybrano aż 8 lektur, nowel polskich z okresu pozytywizmu i Młodej Polski.

Zaproszeni goście wraz z mieszkańcami gminy Tuszyn czytali fragmenty Nowel Polskich wybranych przez Parę Prezydencką. Powiat Łódzki Wschodni reprezentowała Wicestarosta Łódzki Wschodni Ewa Gładysz czytając fragmenty noweli "Dobra Pani" autorstwa Elizy Orzeszkowej.

Narodowe Czytanie w Tuszynie

 • Zaproszeni goście wraz z Wicestarostą Łódzkim Wschodnim
 • Zaproszeni goście wraz z Wicestarostą Łódzkim Wschodnim
 • Zaproszeni goście wraz z Wicestarostą Łódzkim Wschodnim
 • Zaproszeni goście wraz z Wicestarostą Łódzkim Wschodnim oraz mieszkańcy
 • Mieszkańcy Tuszyna
 • Mieszkańcy Tuszyna
 • Zaproszeni goście wraz z Wicestarostą Łódzkim Wschodnim
 • Podziękowania dla Wicestarosty Łódzkiego Wschodniego
 • Logo Narodowe Czytanie

Dożynki Powiatowo-Gminne w Koluszkach

W niedzielę 8 września mieszkańcy Powiatu Łódzkiego Wschodniego świętowali Dożynki Powiatowo-Gminne
w Koluszkach. Uroczystości rozpoczęte zostały Mszą Świętą w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
w Koluszkach, a następnie barwny korowód dożynkowy wyruszył do Amfiteatru w Parku Miejskim.
Gospodarzami tegorocznych Dożynek byli Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala i Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat. Swoją obecnością zaszczycili: Senator Ryszard Bonisławski, Posłowie na Sejm RP: Iwona Śledzińska-Katarsińska, Małgorzata Niemczyk, Roman Sasin, Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.
Na uroczystości obecni byli członkowie Zarządu Powiatu: Marta Stasiak, Paweł Pomorski, Radni Rady Powiatu
na czele z Przewodniczącym Rady Sławomirem Sokołowskim, a także Radni Rady Miejskiej w Koluszkach na czele z Przewodniczącą Rady Anną Szostak.
Uczestnicy licznie zgromadzeni świetnie się bawili, najpierw podczas występów lokalnych zespołów ludowych : Zygmuntowianie, Zorza, Przygoda, Złota Jesień i Gałkowianie.
Gwiazdami wieczoru były zespoły ANDRE i TACY SAMI. Wspólna zabawa trwała do późnego wieczora.
Dziękujemy za wspólne świętowanie i zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Zdjęcia z dożynek Powiatowo-Gminnych w Koluszkach

 • 0baner.jpg
 • 20190908_125624.jpg
 • 20190908_142036.jpg
 • 20190908_142127.jpg
 • 20190908_143129.jpg
 • 20190908_143158.jpg
 • 20190908_143558.jpg
 • 20190908_143647.jpg
 • 20190908_150111.jpg
 • 20190908_150545.jpg
 • 20190908_151508.jpg
 • 20190908_151601.jpg
 • 20190908_151640.jpg
 • 20190908_151753.jpg
 • 20190908_152549.jpg
 • 20190908_154402.jpg
 • 20190908_155810.jpg
 • 20190908_174731(0).jpg
 • DSC_0202.JPG
 • DSC_0205.JPG
 • DSC_0406.JPG
 • DSC_0424.JPG
 • DSC_0495.JPG
 • DSC_0537.JPG
 • DSC_0542.JPG
 • DSC_0559.JPG
 • DSC_0627.JPG
 • DSC_0687.JPG
 • DSC_0762.JPG
 • DSC_0807.JPG
 • DSC_0808.JPG
 • DSC_0813.JPG
 • DSC_0835.JPG
 • DSC_0863.JPG
 • DSC_0864.JPG
 • DSC_0870.JPG
 • DSC_0887.JPG
 • DSC_0892.JPG
 • DSC_0927.JPG
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Dożynki Gminne Gminy Rzgów

 

Rolnicy z gminy Rzgów, mieszkańcy oraz zaproszeni goście świętowali w ubiegłą niedzielę zakończenie zbiorów podczas Dożynek Gminnych, które odbyły się w Grodzisku.

W uroczystości udział wzięli również przedstawiciele Powiatu Łódzkiego Wschodniego: Wicestarosta Łódzki Wschodni Ewa Gładysz, Członkowie Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego: Marta Stasiak i Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz.

zdjęcia z dożynek Gminnych Gminy Rzgów

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

W dniu wczorajszym pożegnaliśmy lato w Bukowcu! Podczas VI Pikniku Integracyjnego odbył się koncert Power Play oraz występy lokalnych zespołów ludowych. W wydarzeniu wzięli udział: Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala, Wicestarosta Łódzki Wschodni Ewa Gładysz, Członek Zarządu Powiatu Marta Stasiak oraz Radni Powiatowi Zofia Sójka i Mirosław Sójka.

Pożegnanie Lata w Bukowcu

 • Uczestnicy pikniku integracyjnego Pożegnanie Lata
 • atrakcje na pikniku integracyjnym
 • Członek Zarządu Powiatu, Radny Powiatu oraz wójt gminy Brójce
 • Uczestnicy pikniku integracyjnego Pożegnanie Lata
 • Scena pikniku integracyjnego
 • jedna z atrakcji dziecięcych na pikniku integracyjnym

W dniu wczorajszym, na terenie gminy Tuszyn- w miejscowości Szczukwiny odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne. Dożynki rozpoczęły się uroczystą mszą św. w intencji rolników. Następnie nastąpiło otwarcie stoisk Kół Gospodyń Wiejskich z gm. Tuszyn z pysznymi potrawami oraz występ Orkiestry Dętej z Tuszyna. 
Burmistrz Witold Małecki i Przewodniczący Rady Miejskiej powitali przybyłych gości i zaprosili do ceremoniału dożynkowego.
W uroczystościach dożynkowych wzięli udział m.in. Starosta Andrzej Opala, Wicestarosta Ewa Gładysz, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Walas, Członek Zarządu Powiatu Marta Stasiak oraz radni powiatowi.
Na wszystkich mieszkańców i zaproszonych gości czekały liczne atrakcje i występy artystyczne Zespołu Pieśni i Tańca "Wiśniowa Góra", KGW Dylew, Wola Kazubowa i Kruszów, zespół "ŚLAD" oraz zespół "BOOGIE BAND".

Dożynki Gminno-Parafialne w Szczukwinie

 • ozdoby ze słomy
 • baner z napisem dożynki i herbem gminy Tuszyn
 • dekoracja ze słomy
 • koncert
 • Przedstawiciele Powiatu
 • Scena wraz z dekoracjami ze słomy
 • dekoracja ze słomy

Narodowe Czytanie w Domu Dziennej Pomocy ''Wisienka'' w Wiśniowej Górze

W dniu dzisiejszym w Domu Dziennej Pomocy ''Wisienka'' w Wiśniowej Górze odbyło się czytanie polskich nowel
w ramach ósmej edycji akcji pn. „Narodowe Czytanie”. 

Wspólne czytanie z pewnością połączyło miłośników czytelnictwa i było doskonałym przypomnieniem, że czytanie, choć nieobowiązkowe, jest przyjemne, rozwijające i ważne.

Powiat Łódzki Wschodni reprezentowała Marta Stasiak - Członek Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

 • Członek Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wraz z uczestnikami czytania
 • Uczestnicy czytania
 • Uczestnicy czytania
 • Członek Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wraz z uczestnikami czytania
 • Członek Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wraz z uczestnikami czytania

Ochotnicza Straż Pożarna w Pałczewie ma 95 lat!

W minioną niedzielę (25.08) OSP Pałczew obchodziła piękny jubileusz – 95-lecie istnienia. Uroczystości rozpoczęła msza św. w intencji strażaków. Następnie odbył się uroczysty apel, podczas którego nastąpiło podniesienie flagi państwowej. Wręczono wiele strażackich odznaczeń i podziękowań, w tym także dla seniorów za wieloletnią służbę.

Gratulacje i życzenia strażakom składali zaproszeni goście, a wśród nich m.in. Wicestarosta Łódzki Wschodni Ewa Gładysz oraz Wójt Gminy Brójce Radosław Agaciak.

Po głównych uroczystościach odbyła się defilada pocztów sztandarowych i strażaków.

 • Strażacy ze sztandarami
 • Strażacy ze sztandarami
 • Strażacy wieszający flagę Polski oraz uczestnicy jubileuszu
 • przemowa Wicestarosty Łódzkiego Wschodniego
 • marsz strażaków z sztandarami
 • marsz strażaków z sztandarami

Dożynki Gminne Gminy Nowosolna

 • -
 • zespół Wiączynianka
 • Uczestnicy obchodów wraz z osobami reprezentującymi Powiat Łódzki Wschodni
 • -

Mammobus w Powiecie Łódzkim Wschodnim

Zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię (prześwietlenie piersi) w technice cyfrowej w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Nie jest wymagane skierowanie lekarskie. Można się na nie zgłosić w dowolnej miejscowości niezależnie od miejsca zamieszkania.

Mobilna pracownia mammograficzna będzie czekała w miejscowościach:
Koluszki - 18 września 2019 r. od 13:00 do 16:00 przy Straży Pożarnej, ul. Słowackiego 28,
Andrespol - 19 września 2019 r. od 10:00 do 16:00 przy Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Ceramiczna 1,
Tuszyn - 19 września 2019 r. w godzinach od 10:00 do 16:00 przy Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Źródlana 29.

W badaniu mogą uczestniczyć ubezpieczone panie w wieku od 50 do 69 lat, które nie są leczone z powodu raka piersi i jednocześnie:

- nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy

lub

- są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na www.mammo.pl/formularz

Istotnym elementem opisu badania jest ocena porównawcza z poprzednimi obrazami, dlatego prosimy o zabranie ze sobą zdjęć z poprzednich mammografii.

 • Mammografia Andrespol.jpg
 • Mammografia Koluszki.jpg
 • Mammografia Tuszyn.jpg

Przybywa dobrych dróg i chodników w Powiecie

Zakończyła się budowa chodnika w Bukowcu (gm. Brójce) przy drodze powiatowej nr 2923E na długości 424,00 mb.

 • Ukończony chodnik w Bukowcu
 • Ukończony chodnik w Bukowcu
 • Ukończony chodnik w Bukowcu

W gminie Brójce w miejscowości Wardzyn zakończyły się także prace drogowe w ramach II etapu przebudowy drogi powiatowej nr 2927E Pałczew - Wardzyn o długości 668 m.

 • Przebudowana droga Pałczew - Wardzyn
 • Przebudowana droga Pałczew - Wardzyn
 • Przebudowana droga Pałczew - Wardzyn

Inwestycje zostały zrealizowane przez Powiat Łódzki Wschodni z dofinansowaniem gminy Brójce.

Życzymy bezpiecznego i komfortowego użytkowania. Dziękujemy za wyrozumiałość podczas budowy.

Informacja o ograniczeniu dostępu do drogi powiatowej 2932E (Dąbrówka-Mąkoszyn) w obszarze A1, obiekt WA-284 (relacja Dąbrówka-Mąkoszyn)

Szanowni Państwo,
W najbliższą środę (tj.31.07.2019 r.) rozpocznie się kolejny etap prac na obiekcie inżynierskim WA-284, związany
z betonowaniem ustroju nośnego.
Mając na uwadze konieczność zachowania bezpieczeństwa informuję, że w przekazanych datach przejazd
nie będzie możliwy co najmniej w godzinach od 14 do wczesnych godzin porannych dnia następnego (przez około
13-15 godzin).
Wynika to m. in. z konieczności zachowania wymagań procesu technologicznego, jak i znacznej ilości sprzętu niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia.
Prosimy o zrozumienie i zachowanie ostrożności.
Po wykonaniu prac przejazd zostanie przywrócony.

Święto Pszczoły - piknik ekologiczny

20 lipca 2019 r w Centrum Kultury w Plichtowie na terenie gminy Nowosolna odbyła się piąta edycja imprezy pn. Święto Pszczoły-piknik ekologiczny.
Wydarzenie odbyło się pod patronatem Starosty Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
W trakcie imprezy odbyły się następujące wydarzenia:
Prezentacje multimedialne dla dzieci i dorosłych,
Konkurs z wiedzy o pszczołach,
Teatr Picolo z Łodzi, który wystąpił z przedstawieniem ekologicznym.
Pozostałe atrakcje: 
Stoiska pszczelarskie, degustacje miodów, pokazy sprzętu pszczelarskiego,
Stoisko edukacyjne Parku Krajobrazowego wzniesień Łódzkich,
Stoisko Powiatowej Straży Pożarnej,
Stoisko Powiatowej Policji,
Stoisko pierwszej pomocy,
Warsztaty robienia świec z wosku oraz mydełek,
Warsztaty z robienia podpłomyków,
ART strefa: papierowe pszczoły,
Strefa sensoryczna dla maluchów,
Malowanie buziek i balonowe ZOO,
oraz gry i zabawy grupowe, animacje taneczne, konkursy z nagrodami.

Święto pszczoły

 • Baner z napisem Święto Pszczoły oraz rollup Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • dzieci biorące udział w jednej z atrakcji
 • Dekoracyjna pszczoła z kwiatkiem
 • zabawa grupowa

X Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Informujemy, że w dniu 25 lipca  2019 r. (czwartek) o godz. 11:00 w Starostwie Powiatowym w Łodzi, 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3 (IX piętro, pok. 907), rozpoczną się obrady X Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj.

Święto Pszczoły 2019

Zapraszamy na tegoroczną V edycję Święta Pszczoły w Plichtowie, która została objęta patronatem honorowym Starosty Łódzkiego Wschodniego.

Wśród atrakcji tegorocznego Święta Pszczoły znajdą się m.in.:

 • Prezentacje tematyczne dla dzieci (temat: „Dlaczego dzieci mogą polubić pszczoły?”) i dla dorosłych (temat: „Kraina miodem, płynąca. O wzbogacaniu pożytków pszczelich i ochronie bioróżnorodności”)
 • Stoiska pszczelarzy, degustacje miodów, pokazy sprzętu pszczelarskiego
 • Stoisko edukacyjne PKWŁ
 • Pokaz udzielania pierwszej pomocy
 • Wóz strażacki
 • Radiowóz policyjny
 • Teatr Piccolo – przedstawienie ekologiczne pt. „Piraci Kapitana Haka”
 • Warsztaty z robienia świec woskowych oraz mydełek
 • Konkursy z nagrodami
 • Dmuchany zamek i zjeżdżalnia
 • Warsztaty z pieczenia podpłomyków oraz ognisko z kiełbaskami
 • Bańki mydlane XXL
 • Malowanie buziek i balonowe zoo
 • Strefa plastyczna
 • Strefa maluszka
 • Strefa aktywności ruchowej
 • Zabawy z chustą animacyjną
 • Animacje taneczne
 • Gry i zabawy grupowe
 • Malowanie na folii
Wydarzenie odbędzie się 20 lipca 2019r. od godziny 10:00 GPCKiE- Plichtów 21,
Zapraszamy Serdecznie ! :)

Organizatorami wydarzenia są:
- Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie przy współpracy z Rejonowym Kołem Pszczelarzy w Brzezinach. Wydarzenie objęte patronem Starosty Łódzkiego Wschodniego.

Przegląd Sikawek Konnych w Tuszynie

W minioną niedzielę w Tuszynie zorganizowano wyjątkowe strażackie święto ‘’ Przegląd Sikawek Konnych’’, które cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Korowód gaśniczych wozów zaprzęgowych, występ lokalnej orkiestry dętej, pokazy konnej kawalerii. Zawodnicy  musieli: wyciągnąć manekina z budynku, wykazać się pracą zespołową w dojściu do zbiornika wodnego na specjalnych nartach a następnie podać prąd wody i z drabiny „ugasić płonący domek”.

W zawodach udział wzięły jednostki Straży Pożarnej z:
1. DHZ Skradlowice –Czechy
2. OSP Ząb
3. OSP Sworawa
4. OSP Miłochniewice
5. OSP Przygłów
6. JRG PSP Koluszki
7. OSP Tuszyn/ Kruszów
8. OSP Szynszyce
9. JRG 2 Warszawa
10. OSP Wola Kutowa
W wyniku przeprowadzonych zmagań o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Druha Jana Rysia, za najlepsze odwzorowanie historii pożarnictwa poprzez prezentację sikawki konnej, trofeum otrzymali druhowie z OSP Ząb - najwyżej położonej jednostki w Polsce.
Wydarzenie odbyło się pod patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego oraz zostało dofinansowane przez Powiat Łódzki Wschodni.
Wśród licznej publiczności nie zabrakło także przedstawicieli Powiatu Łódzkiego Wschodniego. W wydarzeniu brali udział: Starosta - Andrzeja Opala, Wicestarosta - Ewa Gładysz,  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - Tadeusz Walas oraz Przewodnicząca Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Rady PŁW - Zofia Sójka.
 

 

 • Bardzo stary wóz strażacki
 • Przedstawiciele Powiatu Łódzkiego Wschodniego wraz z Gośćmi
 • orkiestra dęta
 • strażacy przepychający stary wóz
 • Kawaleria konna
 • Stary wóz strażacki
 • Uczestnicy imprezy
 • Przedstawiciele Powiatu Łódzkiego Wschodniego wraz z Gośćmi
 • samochód straży oraz wóz strażacki ze strażakami
 • Strażacy z nagrodami
 • Bardzo stary wóz strażacki
 • Podarowanie nagrody przez Starostę Łódzkiego Wschodniego
 • Rozdawanie upominków dzieciom przez organizatorów i przedstawicieli Powiatu
 • Rozdawanie upominków dzieciom przez Wicestarostę Łódzkiego Wschodniego
 • Rozdawanie upominków dzieciom przez organizatorów i przedstawicieli Powiatu

Wyrównywanie Różnic Między Regionami III.

W dniu 12 lipca br., w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Łodzi zostały podpisane umowy o dofinansowanie projektów Powiatu Łódzkiego Wschodniego w ramach programu
Wyrównywania Różnic Między Regionami III.

W akcie podpisania umów uczestniczyli ze strony Funduszu:
Pan Władysław Skwarka – Dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Oddział w Łodzi
Pan Przemysław Suligorski – Specjalista ds. Współpracy z Administracją Publiczną.
Ze strony Powiatu Łódzkiego Wschodniego:
Pan Andrzej Opala – Starosta Łódzki Wschodni
Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni
Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansował projekty Powiatu
w obszarze G – finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji
zawodowej w wysokości 30.450,00 zł. i w obszarze D- „Zakup samochodu typu mikrobus (8+1) przystosowanego
do osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich” w wysokości 80.000,00 zł.

 • Podpisywanie porozumienia między przedstawicielami Powiatu a Funduszu
 • Podpisywanie porozumienia między przedstawicielami Powiatu a Funduszu
 • Podpisywanie porozumienia między przedstawicielami Powiatu a Funduszu

100% zdawalność matur 2019 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Koluszkach

I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach po raz kolejny pokazało wysoki poziom nauczania. W bieżącym roku szkolnym wszyscy spośród 92 absolwentów zdali egzamin maturalny. Liceum pod tym względem wyróżnia się na tle województwa łódzkiego, w którym zdawalność we wszystkich typach szkół ukształtowała się na poziomie 79,8%, natomiast w liceach 85,5%.
Serdecznie gratulujemy wszystkim maturzystom oraz kadrze pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach.
Warto również zaznaczyć, że Powiat Łódzki Wschodni dzięki osiągniętym wynikom przez maturzystów szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie Powiatu, znalazł się na pierwszym miejscu w zestawieniu powiatów województwa łódzkiego pod względem zdawalności matur, której średni poziom wyniósł 93,7%.
 • Rulon z czapką ucznia

Mammobus w Powiecie Łódzkim Wschodnim

Zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię (prześwietlenie piersi) w technice cyfrowej w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Piersi. Nie jest wymagane skierowanie lekarskie. Można się na nie zgłosić w dowolnej miejscowości niezależnie od miejsca zamieszkania.

Mobilna pracownia mammograficzna będzie czekała w miejscowościach:
- Koluszki - 1 sierpnia 2019 r. od 10:00 do 16:00 przy Straży Pożarnej, ul. Słowackiego 28,
- Łódź - 9 sierpnia 2019 r. od 8:00 do 16:00 przy Centrum Handlowym Sukcesja, Aleja Politechniki 1.


W badaniu mogą uczestniczyć ubezpieczone panie w wieku od 50 do 69 lat, które nie są leczone z powodu raka piersi i jednocześnie:

- nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy

lub

- są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na www.mammo.pl/formularz

Istotnym elementem opisu badania jest ocena porównawcza z poprzednimi obrazami, dlatego prosimy o zabranie ze sobą zdjęć z poprzednich mammografii.

 • Mammografia Koluszki
 • Mammografia Łódz

Dzień Matki w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Koluszkach

W dniu 26 czerwca 2019 r. w Koluszkach odbył się Dzień Matki zorganizowany przez Warsztat Terapii Zajęciowej. Wzruszone ale uśmiechnięte twarze mam były wielkim podziękowaniem dla wszystkich uczestników za ich starania przygotowanie imprezy.

Po części artystycznej odbył się poczęstunek w postaci kiełbasek z grilla i ciasta. Zorganizowany Dzień Matki w WTZ był dniem wyrażania miłości i licznych podziękowań dla wszystkich mam. Ten dzień z pewnością pozostawi w myślach na długo wiele niezapomnianych chwil i wrażeń.

Powiat Łódzki Wschodni był reprezentowany przez Sekretarz Powiatu Iwonę Walter-Wisiałkowską i Skarbnik Powiatu Barbarę Ignatowską oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Urszulę Łużniak.

              

 • wielka płachta w serca z napisem "Dla Ciebie Mamo"
 • Przedstawienie
 • Przedstawienie
 • Goście oraz Pani Skarbnik Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • Organizatorzy zajmujący się grillowaniem
 • Goście oraz Pani Skarbnik i Pani Sekretarz Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • Goście oraz Pani Skarbnik i Pani Sekretarz Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • Spożywanie posiłku przez gości
 • Spożywanie posiłku przez gości
 • Organizatorka niosąca jedzenie

Wizyta studyjna przedstawicieli Ministerstwa Polityki Społecznej Ukrainy

W dniu 26 czerwca 2019 r. w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze odbyło się spotkanie  z przedstawicielami  Ministerstwa Polityki Społecznej Ukrainy, których wizyta studyjna do Polski odbyła się w ramach projektu „Usługi społeczne w hromadach – wsparcie reformy polityki społecznej na Ukrainie” realizowanego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej przy wsparciu polskiej pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 

Celem spotkania była m.in. wymiana doświadczeń w zakresie polityki społecznej prowadzonej przez Powiat Łódzki Wschodni. Przedstawiona została struktura organizacyjna powiatu, przybliżone zostały zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz z jednostkami podległymi ,  a także formy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.  Ministerstwo Polityki Społecznej Ukrainy było reprezentowane przez m.in.: Oleksandrę Churkinę – Wiceminister ds. Eurointegracji , Yulię Haidarzhy – Dyrektora Generalnego Dyrekcji Usług Społecznych i Integracji, Allę Onupriienko – Dyrektora Generalnego Dyrekcji Ochrony Praw Osób Niepełnosprawnych. Powiat Łódzki Wschodni był reprezentowany przez członków Zarządu: Starostę - Andrzeja Opalę, Wicestarostę - Ewę Gładysz, Sekretarz Powiatu - Iwonę Walter-Wisiałkowską, Skarbnik Powiatu - Barbarę Ignatowską,  a także Dyrektor PCPR Urszulę Łużniak i Dyrektor DPS  w Wiśniowej Górze Ewę Wawrzonek.

 • 0baner.jpg
 • 1.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.JPG
 • 14.JPG
 • 15.JPG
 • 16.JPG
 • 17.JPG
 • 18.JPG
 • 19.JPG
 • 20.JPG
 • 21.jpg

100-lecie OSP w Starej Gadce

W dniu 23 czerwca 2019 r. odbyły się obchody 100-lecia jednostki OSP w Starej Gadce. Podczas uroczystości nastąpiło poświęcenie nowego strażackiego wozu bojowego MAN. Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego reprezentowała Klaudia Zaborowska–Gorzkiewicz – Członek Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

 • 0baner.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • -

Marsz dla Życia i Rodziny w Koluszkach

W dniu 16 czerwca 2019 r. w Koluszkach odbył się VI Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem „Rodzina oknem na świat”. Świętowanie rozpoczęło się od marszu ulicami Koluszek poprzedzonego Mszą Św. w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP koncelebrowana przez ks. Szczepana Zachę. Uczestnicy przemarszu po dojściu na teren parafii pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej wzięli udział w losowaniu nagród. Następnie nagrodzono zwycięzców konkursu plastycznego dla placówek oświatowych pt. „Rodzina oknem na świat”. Kolejną atrakcją były występy podopiecznych z placówek oświatowych gminy Koluszki, scholii Armia Pana z parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, scholii Gradiam a parafii pw. Matki Boskiej Różańcowej w Chrustach Nowych, rodzin Domowego Kościoła oraz dzieci i młodzieży z Muzycznego Molla. Nie były to jednak jedyne atrakcje Festynu Rodzinnego. Dla uczestników przygotowane było stoisko, przy którym można było pomalować swoją twarz i pobawić się kolorową masą plastyczną. Osoby zainteresowane mogły wypróbować swoje zdolności w malowaniu na stretchu lub wziąć udział w warsztatach plastycznych i sportowych. Nie zabrakło również drobnego poczęstunku w postaci chleba ze smalcem, kiełbasy i kaszanki z grilla oraz popcornu i waty cukrowej. Festyn Rodzinny został objęty patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego.

 • marsz z transparentem "Marsz dla Życia i Rodziny"
 • marsz z transparentem "Marsz dla Życia i Rodziny"
 • uczestnicy marszu
 • występ muzyczny dzieci
 • tworzenie baniek mydlanych

Impreza integracyjna "Na ryby czy na grzyby"

W dniu 13 czerwca 2019 r. w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze odbyła się cykliczna impreza integracyjna, której motywem przewodnim było hasło „Na ryby czy na grzyby”.
W imprezie uczestniczyły powiatowe Służby, Inspekcje i Straże, przedstawiciele jednostek organizacyjnych oraz dyrektorzy i mieszkańcy zaproszonych placówek. Gości przywitała Dyrektor Domu Pani Ewa Wawrzonek. Następnie głos zabrała Wicestarosta Łódzki Wschodni Pani Ewa Gładysz oraz przedstawiciel łódzkiego oddziału PFRON – Pan Przemysław Suligorski.
Po części oficjalnej imprezy został przedstawiony program artystyczny na scenie ucharakteryzowanej niczym leśna oaza. Mieszkańcy  domów pomocy społecznej przekonywali publiczność do aktywnego spędzania wolnego czasu na łonie natury. Kolejną zapewnioną atrakcją był występ zespołu taneczno-folklorystycznego „ZORZA” działający przy Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach. Nie mogło zabraknąć również grupy motocyklowej „Czerwona Bandera”. Podczas imprezy, oprócz wspólnej zabawy tanecznej, przedstawiciele z zaproszonych placówek mogli sprawdzić swoją wiedzę o grzybach i rybach w wielkim tematycznym teście. Powiat Łódzki Wschodni reprezentowany był przez Wicestarostę Łódzkiego Wschodniego Ewę Gładysz oraz Radnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

 

 • przemowa Wicestarosty Łódzkiego Wschodniego
 • przemowa Dyrektor Domu
 • goście imprezy integracyjnej
 • Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej
 • Przedstawienie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
 • przedstawienie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
 • przedstawienie mieszkańców domuDomu Pomocy Społecznej
 • przedstawienie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej

III edycja rajdu na orientację "Azymut na Łódzkie"

W niedzielę 09.06.2019 r. odbyła się III edycja rajdu na orientację, tym razem pn. „Azymut na Łódzkie" zorganizowanego wspólnie przez Stowarzyszenia – Strefa Rowerowa Brzeziny i Lokalna Grupa Działania STER. Tegoroczna edycja miała na celu przybliżenie mieszkańcom województwa łódzkiego walorów przyrodniczych, krajobrazowych i historycznych powiatów brzezińskiego i łódzkiego wschodniego, a także zaprezentowanie działalności LGD STER na rzecz lokalnej społeczności.

Rajd został objęty patronatami Marszałka Województwa Łódzkiego i Starosty Brzezińskiego oraz dofinansowany ze środków województwa łódzkiego.

Bazą rajdu była Scena w Woli Rakowej udostępniona organizatorom i uczestnikom przez Wójta Gminy Brójce. Ciepły posiłek zapewniły panie ze Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Brójcach. Z kolei grill na kiełbaski zapewnił Gminny Ludowy Klub Sportowy „Miazga Brójce".

Biuro zawodów zostało otwarte już o 8 rano dla tych uczestników, którzy nie zdążyli zapisać się przez Internet. Zostały dopełnione formalności, wydane pakiety startowe i żywnościowe. Odmeldowało się 70 rowerzystów z różnych rejonów województwa łódzkiego. O godz. 10.00 odbyła się odprawa, rozdanie map i zawodnicy ruszyli w teren.

Do znalezienia było w jak najkrótszym czasie 20 punktów oznaczonych na mapie – to dla dorosłych. Natomiast dzieci z rodzicami i opiekunami mieli do odnalezienia 10 punktów. Uczestnicy poruszali się przede wszystkim na terenie powiatu łódzkiego wschodniego i częściowo powiatu brzezińskiego.

Nad bezpieczeństwem uczestników czuwał ratownik medyczny oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Rakowej. Natomiast za pomoc techniczną odpowiadał serwis rowerowy RAT-BIKE.

Mimo, że nie wszystkim udało się zlokalizować wszystkie punkty – zabawa była przednia. Utrudzeni, upoceni i opaleni wracali z uśmiechami na twarzy, rozemocjonowani, więc chyba się podobało.

Jako pierwszy z kompletem 20 punktów, po przejechaniu 96 km, na metę dotarł Wiktor Jędrzejczak. Następni przyjechali Agnieszka Średniak i Robert Wesołowski.

Świetnie się również spisały drużyny rodzin. Pierwszy, po odnalezieniu 10 punktów i przejechaniu 40 km, był Maciej Stefański z rodzicami. Następnie kolejno przyjechali rodzeństwo Julia i Mikołaj Szczepaniakowie oraz Feliks Ryk.

Uczestnicy mieli również za zadanie przywieźć ze sobą – każdy po co najmniej 5 sztuk –  odpadów tj. butelek, puszek po napojach itp. Uzbierało się tego naprawdę sporo – 3 worki odpadów plastikowych i skrzynka puszek po napojach.

Dodatkowo każdy uczestnik rajdu miał za zadanie przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy.

Po zdaniu kart, rozwiązaniu testu wiedzy i wypełnieniu ankiety, posileniu się i odpoczynku nadszedł najbardziej oczekiwany moment – wyłonienie zwycięzców i wręczenie im nagród. W tym miejscu chcielibyśmy podziękować sponsorowi – Domowi Wydawniczemu Księży Młyn, który ofiarował kilka egzemplarzy książki pt. „Sekrety województwa łódzkiego". Fundatorem pozostałych nagród był Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Każdy uczestnik rajdu otrzymał również pamiątkowy dyplom za udział w rajdzie.

Zdjęcia z III edycji rajdu na orientację "Azymut na Łódzkie"

 • 0baner.JPG
 • 1.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.JPG
 • 18.JPG
 • 19.JPG
 • 20.JPG
 • 21.JPG
 • 22.JPG
 • 23.JPG
 • 24.JPG
 • 25.JPG
 • 26.JPG
 • 27.JPG
 • 28.JPG
 • 29.JPG
 • 30.JPG
 • 31.JPG
 • 32.JPG
 • 33.JPG
 • 34.JPG
 • 35.JPG
 • 36.JPG
 • 37.JPG
 • 38.JPG
 • 39.JPG
 • 40.JPG
 • 41.JPG
 • 42.JPG
 • 43.JPG
 • 44.JPG
 • 45.JPG
 • 46.JPG
 • 47.JPG
 • 48.JPG
 • 49.JPG

Jubileusz 100-lecia istnienia OSP w Kalinie i Powiatowe Święto Strażaka

W sobotę, 15 czerwca w OSP w Kalinie odbył się jubileusz 100-lecia istnienia miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej połączony z obchodami Powiatowego Święta Strażaka. Uroczystości rozpoczęła msza polowa koncelebrowana przez biskupa Ireneusza Pękalskiego z udziałem wojewódzkiego kapelana PSP ks. Adama Stańdo i ks. kanonika Krzysztofa Florczaka, proboszcza Parafii pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Rzgowie. Podczas święta odbyło się uroczyste wprowadzenie relikwii św. Floriana – patrona strażaków, które w XII wieku sprowadził Kazimierz Sprawiedliwy, a obecnie są przechowywane na Wawelu. Punktem kulminacyjnym uroczystości było przekazanie jednostce w Kalinie sztandaru przez Jana Michalaka, przewodniczącego komitetu fundacyjnego. Sztandar jednostki został również odznaczony złotym znakiem. Kiedy druhowie z OSP Kalino przeszli z nim przed szpalerem kolegów - pochyliło się 38 pocztów sztandarowych jednostek strażackich powiatu łódzkiego wschodniego. Udekorowano najlepszych druhów OSP i PSP, nadano strażakom wyższe stopnie.

Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego oraz Burmistrza Rzgowa.

W obchodach uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy z województwa, powiatu, sąsiednich gmin i mieszkańcy Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Powiat Łódzki Wschodni był reprezentowany przez Członka Zarządu Powiatu – p. Klaudię Zaborowską-Gorzkiewicz, 
a towarzyszyli jej m.in.: Radna Powiatu – p. Edyta Waprzko, Krzysztof Supera - komendant powiatowy PSP, Dariusz Krzewiński – prezes OSP w powiecie łódzkim wschodnim i w gminie Rzgów.

 • Strażacy ze sztandarami
 • Strażacy
 • Uczestnicy uroczystości
 • Przedstawiciele Powiatu Łódzkiego Wschodniego wraz z Gośćmi
 • Przedstawiciele Powiatu Łódzkiego Wschodniego wraz z Gośćmi
 • Orkiestra
 • przedstawicielka Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • Relikwia Św. Florian - patrona strażaków
 • Strażacy salutujący do uchylonych sztandarów
 • maszerujący strażacy
 • Przedstawiciele Powiatu Łódzkiego Wschodniego wraz z Gośćmi
 • błogosławienie sztandaru
 • przekazywanie sztandaru przez strażaka do strażaka
 • strażak uchylający sztandar
 • gratulacje oraz odznaczanie strażaków
 • odznaczanie strażaków
 • odznaczanie strażaków
 • podziękowania oraz gratulacje dla strażaków
 • podziękowania oraz gratulacje dla strażaków
 • podziękowania oraz gratulacje dla strażaków

Sprzątanie cmentarza wojennego w Wiączyniu

W pędzie codziennego życia zapominamy o historii ludzi, którzy tworzyli naszą dzisiejszą rzeczywistość. Ilu z nas rozgląda się wokół siebie, ciekawych świata przed „tu i teraz"? Tymczasem każdy zakątek ma swoją historię i swoich bohaterów. Pielęgnując pamięć o nich przekazujemy światełko ich życia pokoleniom. Dlatego też co roku sprzątamy cmentarze wojenne i wyznaniowe. Wokół – i w Łodzi, która była świadkiem zmagań I i II wojennych, znajduje się ich bardzo dużo. Do największych należą cmentarz w Gadce Starej, Pustułce i w lesie Wiączyń. Każdy z nich ma swojego "opiekuna", który pilnuje, aby przyroda całkiem nie odebrała we władanie tych miejsc.

W sobotę 8 czerwca 2019 r., na apel Stowarzyszenia NOWAsolna o pomoc w wiosennych porządkach, odpowiedziała kilkuosobowa grupa ochotników, która zebrała się na skraju wiączyńskiego lasu, aby uporządkować znajdujący się w tym miejscu cmentarz. Tradycyjnie zgrabiono jeszcze jesienne liście, przycięto i wypielono odbijającą roślinność, pozbierano gałęzie i wypalone znicze. Zachęcamy do zapoznania się z historią cmentarzy wojennych i wyznaniowych oraz o pomoc w ich porządkowaniu. Kolejne prace zaplanowano dopiero jesienią – wszystkich serdecznie zapraszamy, choćby na godzinę lub dwie. Warto przyprowadzić dzieci – niech to będzie żywa lekcja historii.

Informacji szukajcie Państwo na stronach stowarzyszeń NOWAsolnaStrefa Rowerowa Brzeziny.

 • Mogiła żołnierzy w Wiączyniu
 • nagrobek w Wiączyniu
 • nagrobek upamiętniający zmarłych żołnierzy w Wiączyniu
 • nagrobek w Wiączyniu
 • Mogiła żołnierzy w Wiączyniu
 • nagrobek w Wiączyniu
 • nagrobek w Wiączyniu
 • nagrobek w Wiączyniu
 • nagrobek w Wiączyniu
 • 3.jpg
 • nagrobek upamiętniający zmarłych żołnierzy w Wiączyniu
 • nagrobek w Wiączyniu
 • nagrobek upamiętniający zmarłych żołnierzy w Wiączyniu
 • nagrobek upamiętniający zmarłych żołnierzy w Wiączyniu
 • Ekipa sprzątająca cmentarz w Wiączyniu
 • Ekipa sprzątająca cmentarz w Wiączyniu

Piknik "Powitanie Lata" w Starowej Górze

W niedzielę, 9 czerwca w Starowej Górze pod patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego i Burmistrza Rzgowa odbył się festyn rodzinny pn. 13. Powitanie Lata. 
Gospodarzami imprezy byli: radny Rady Miejskiej w Rzgowie Stanisław Zaborowski i sołtys Starowej Góry Anna Wielgosz, którzy przygotowali bogaty program dla dzieci i dorosłych. Podczas festynu mogliśmy m.in. oglądać występy zespołów z Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie, a także artystów i muzyków z Łodzi, Pabianic. Imprezę zakończył koncert zespołu muzycznego "Odjazd" i ognisko z biesiadą.
Powiat Łódzki Wschodni reprezentowali Starosta Łódzki Wschodni – Andrzej Opala wraz z Klaudią Zaborowską-Gorzkiewicz, Członkiem Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz Zofią Sójką, Radną Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

 • Występ zespołu z Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie
 • Stoiska na pikniku
 • dziecko korzystające z atrakcji
 • zaplecze gastronomiczne
 • Przedstawiciele Powiatu Łódzkiego Wschodniego wraz z organizatorami
 • Przedstawiciele Powiatu Łódzkiego Wschodniego wraz z organizatorami
 • przekazanie upominków przez przedstawicielkę Powiatu
 • Przedstawiciele Powiatu Łódzkiego Wschodniego wraz z organizatorami
 • Przeciąganie liny
 • Występ dzieci
 • kobiety w strojach ludowych
 • Występ artystyczny
 • Scena pikniku
 • Występ dzieci

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach, 95-040 Koluszki, ul. Budowlanych 8, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni.

Pełna treść ogłoszenia

Impreza Sportowo-Rekreacyjna dla mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego na Krytej Pływalni „Oceanik” w Tuszynie

Z okazji Dnia Dziecka w sobotę 1 czerwca 2019 r. na obiekcie krytej pływalni „Oceanik” w Tuszynie odbyły się zawody pływackie pod patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego. Celem organizacji zawodów pod nazwą „Impreza sportowo-rekreacyjna dla mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego” była popularyzacja aktywnego wypoczynku oraz różnych form pływania wśród mieszkańców Powiatu. Zorganizowane zawody pływackie rozegrane zostały w czterech kategoriach wiekowych: 4-6, 7-8, 9-11 i 12-16 lat, po trzy konkurencje w każdej kategorii wiekowej. Zawodnikom którzy otrzymali największą ilość punktów w poszczególnych konkurencjach w swoich kategoriach wiekowych i zajęli kolejno I, II i III miejsca wręczone zostały puchary, medale oraz pamiątkowe dyplomy. Wszystkim uczestnikom imprezy rozdane zostały upominki rzeczowe ufundowane przez Powiat Łódzki Wschodni.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

 • basen z uczestnikami imprezy
 • uczestnicy imprezy w basenie
 • basen z uczestnikami imprezy
 • wręczanie dyplomu

Indywidualne Zawody Sportowo-Pożarnicze dla dzieci i młodzieży

W niedzielę 2 czerwca br. na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brójcach odbyły się Indywidualne Zawody Sportowo – Pożarnicze dla dzieci i młodzieży zorganizowane przez  Powiat Łódzki Wschodni i Ochotniczą Straż Pożarną w Brójcach przy wsparciu organizacyjnym Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach oraz Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Miazga Brójce.

Impreza miała na celu popularyzację sportu i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, popularyzację zagadnień ochrony przeciwpożarowej wśród mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego oraz ich integrację poprzez sport i rekreację.

Powiat Łódzki Wschodni reprezentowali: Wicestarosta Łódzki Wschodni Ewa Gładysz oraz radni Zofia Sójka i Mirosław Sójka.

Pani Ewa Gładysz otworzyła zawody, oraz wręczyła wraz z Panią Zofią Sójką nagrody ufundowane przez Powiat Łódzki Wschodni. Posiłek dla wszystkich uczestników imprezy przygotowały członkinie KGW w Brójcach reprezentowane przez Panią Prezes Monikę Popek.

Wszystkim współorganizatorom składamy serdeczne podziękowania za zaangażowanie w organizację imprezy.
60 zawodnikom startującym w zawodach gratulujemy pięknej, sportowej rywalizacji oraz zdobytych nagród.

 • młodzież oraz dzieci biorący udział w zawodach
 • przemowa Wicestarosty Łódzkiego Wschodniego
 • dziecko biorący udział w jednej z konkurencji
 • goście imprezy
 • Organizatorzy zajmujący się grillowaniem
 • zawodnicy otrzymują informacje od organizatorów zawodów
 • Radna Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • Radny Powiatu ogłaszający wyniki dziewczynek
 • składanie gratulacji przez Wicestarostę Łódzkiego Wschodniego
 • Dziewczyny na podium wraz z Wicestarostą Łódzkim Wschodnim
 • ogłaszanie wyników chłopaków
 • ogłaszanie wyników chłopców
 • uczestnicy zawodów

W dniach 31 maja - 1 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wodzinie Prywatnym odbyła się 9. edycja Pieszego Rajdu MITOMANIA pod patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego i Burmistrza Miasta Tuszyna.

W tegorocznej edycji rajdu hasłem przewodnim były wierzenia i kultura Indian. Drużyny brały udział w konkursach:

- plastycznym – na pióropusz,
- wiedzy o kulturze  i wierzeniach Indian,
- wiedzy o PTSM i gminie Tuszyn

IX Pieszy Rajd "Mitomania"

 • prace plastyczne wykonywane przez uczestników Mitomanii
 • prace plastyczne wykonywane przez uczestników Mitomanii
 • Podpisywanie brania udziału w wydarzeniu
 • Jedna z gier
 • Zawodnicy z upominkami
 • Podziękowania dla Starosty Łódzkiego Wschodniego

W dniu 25 maja 2019 roku na parkingu Urzędu Miejskiego w Koluszkach odbył się VIII Koluszkowski Zlot Motocyklowy. Organizatorami tegorocznej imprezy byli: Gmina Koluszki, Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach oraz BIZON Moto Klub Koluszki. Partnerem tegorocznego zlotu motocyklowego był Powiat Łódzki Wschodni, natomiast patronat nad imprezą objął Starosta Łódzki Wschodni - Pan Andrzej Opala. 

Trasa VIII Zlotu Motocyklowego w Koluszkach wiodła z parkingu Urzędu Miejskiego do kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Koluszkach. O godzinie 14:00 odprawiono mszę świętą w intencji wszystkich uczestników zlotu, której przewodniczył dziekan i proboszcz parafii, ks. Krzysztof Nowak. Następnie uczestnicy parady motocykli  przejechali ulicami Koluszek oraz okolicznych miejscowości. Przejazd zakończył się na parkingu Urzędu Miejskiego w Koluszkach. W trakcie zlotu odbyły się konkurencje rekreacyjno-sportowe, które poprowadził Pan Antoni Tomczyk.

VIII Koluszkowski Zlot Motocyklowy zgromadził dużą ilość uczestników z terenu całej Polski oraz mieszkańców Gminy Koluszki, którzy mieli możliwość podziwiania nowoczesnych jak i zabytkowych motocykli.

Powiat Łódzki Wschodni reprezentowała Marta Stasiak - Członek Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

 • Motocykliści na motocyklach
 • Motocykliści na motocyklach
 • Motocykliści na motocyklach
 • Motocykliści na motocyklach
 • zabytkowe motocykle
 • motocykle oraz motocykliści
 • Motocykliści na motocyklach
 • motocykle oraz motocykliści przy kościele w Koluszkach
 • motocykle oraz motocykliści
 • kazanie podczas mszy świętej
 • kazanie podczas mszy świętej przez proboszcza
 • święcenie motocykli
 • święcenie motocykli
 • święcenie motocykli
 • Motocykliści wraz z swoimi motocyklami
 • motocyklista oraz proboszcz
 • Motocykliści opuszczają teren kościoła w Koluszkach
 • zabytkowe motocykle
 • zabytkowe motocykle
 • Członek Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na tle motocykli

W dniu 22 maja br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach odbyła się konferencja pt. „Zrozumieć nastolatka…” zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach, Szkołę Podstawową w Długiem oraz Szkołę Podstawową w Różycy. Patronat sprawowali  Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala i Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat.

Wśród zaproszonych prelegentów wystąpili: dr Marek Kaczmarzyk - biolog, neurodydaktyk i memetyk z Uniwersytetu Śląskiego, Tomasz Bilicki - dyrektor ODN Innopolis, Anna Grabarczyk - dyplomowany interwent kryzysowy, Jolanta Cieślak – psycholog, seksuolog, Włodzimierz Sokołowski – pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi ds. Ochrony Praw Człowieka.

Celem konferencji było przybliżenie problemów młodzieży oraz poznanie sposobów ich rozwiązywania. W trakcie prelekcji poruszano zagadnienia związane m.in. z funkcjonowaniem mózgu nastolatka, jego seksualnością, przejawami mowy nienawiści. Przedmiotem rozważań była również istotna rola relacji w edukacji, konieczność współpracy interdyscyplinarnej w trakcie interwencji kryzysowej. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło w niej 109 osób. Podczas przerwy toczyły się dyskusje na tematy związane z wystąpieniami prelegentów.

Spotkanie dyrektorów, pedagogów, nauczycieli oraz zaproszonych gości odbyło się dzięki życzliwości wielu osób m.in. władz powiatowych i gminnych, dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach, pracowników Poradni i szkół organizujących konferencję.

Powiat Łódzki Wschodni reprezentowali: Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala, Członek Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego Marta Stasiak oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Małgorzata Szelest.

 • przemowa Starosty Łódzkiego Wschodniego
 • organizatorzy konferencji
 • zaproszona prelegentka
 • zaproszony prelegent
 • zaproszona prelegentka
 • zaproszony prelegent
 • zaproszony prelegent

W ramach obchodów XII Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego w dniu 6 kwietnia 2019 r. w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach odbył się XXII Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora 2019.  Jury oceniało uczestników w trzech kategoriach: soliści/duety, zespoły i kabarety.

W kategorii soliści/duety pierwsze miejsce zajęła Jadwiga Kocik, na drugim miejscu uplasował się Tadeusz Karcz, a na trzecim Grażyna Bartocha. Wyróżnieni zostali także Mieczysław Kincel, Małgorzata Pościk oraz Tadeusz Magdziasz.

W kategorii zespoły najlepszy okazał się zespół „Biesiada” z Czarnocina. Drugie miejsce zajął Zespół Seniora „Złota Jesień” z Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach, a trzecie miejsce zdobył Zespół Łanięckie Słowiki. Wyróżnione zostały: Zespół Śpiewaczy „Gałkowianie” z MOK w Koluszkach, Zespół Seniora „Zygmuntowiacy” z MOK w Koluszkach oraz Zespół Pieśni Ludowej „Okaryna”.

W kategorii kabarety pierwsze miejsce zajął Kabaret „TAK TO TO” z Koła Gospodyń Wiejskich w Janówce. Drugie miejsce zdobył Kabaret „Spóźniony Zapłon” z Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach. Na trzecim miejscu uplasował się Kabaret „Karuzela Czasu” z CKiS w Skierniewicach.

 • występ uczestników konkursu artystycznego
 • występ uczestników konkursu artystycznego
 • występ uczestników konkursu artystycznego
 • występ uczestników konkursu artystycznego
 • Starosta oraz laureaci i organizatorzy
 • przemowa Starosty Łódzkiego Wschodniego
 • występ uczestników konkursu artystycznego
 • występ uczestników konkursu artystycznego

„Mistrz Ortografii Powiatu Łódzkiego Wschodniego” to kolejna edycja konkursu organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Koluszkach w ramach XII Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 25 kwietnia 2019r. został przeprowadzony konkurs, w którym wzięło udział 17 uczniów z 7 szkół podstawowych z całego Powiatu.

I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Łódzkiego Wschodniego zdobyła Kinga Nowińska, na II miejscu uplasował się Dawid Kamiński, a III miejsce zajęła Daria Gałka. Zwycięzcy otrzymali kolejno Złote, Srebrne i Brązowe Pióro Starosty Łódzkiego Wschodniego. Wszyscy laureaci są uczniami Szkoły Podstawowej w Różycy.

Nagrody, dyplomy i upominki dla wszystkich uczestników konkursu wręczyli: w imieniu Starosty Łódzkiego Wschodniego - Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz Pan Waldemar Chałat – Burmistrz Koluszek.

 • gratulacje i wręczanie dyplomów przez burmistrza Koluszek i Naczelnik EiSS
 • czytanie tekstu na potrzeby konkursu
 • gratulacje i wręczanie dyplomów przez burmistrza Koluszek i Naczelnik EiSS
 • czytanie tekstu na potrzeby konkursu
 • sprawdzanie prac przez komisje

Zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię (prześwietlenie piersi) w technice cyfrowej w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Piersi. Nie jest wymagane skierowanie lekarskie. Można się na nie zgłosić w dowolnej miejscowości niezależnie od miejsca zamieszkania.

Mobilna pracownia mammograficzna będzie czekała w miejscowościach:

Tuszyn – 6 czerwca 2019 r. od 10:00 do 16:00 przy Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Źródlana 29
Łódź – 6 czerwca 2019 r. od 11:00 do 17:00 przy markecie Kaufland, ul. Zgierska 104
Andrespol – 7 czerwca 2019 r. od 8:00 do 15:00 przy Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Ceramiczna 1


W badaniu mogą uczestniczyć ubezpieczone panie w wieku od 50 do 69 lat, które nie są leczone z powodu raka piersi i jednocześnie:

- nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy

lub

- są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na www.mammo.pl/formularz

Istotnym elementem opisu badania jest ocena porównawcza z poprzednimi obrazami, dlatego prosimy o zabranie ze sobą zdjęć z poprzednich mammografii.

 • Mammografia Tuszyn
 • Mammografia Łódź
 • Mammografia Andrespol

Obchody Dnia Strażaka

Tegoroczne gminne obchody Dnia Strażaka odbywały się w wielu gminach Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

W dniu 3 maja uroczystości odbywały się w Tuszynie. Wśród zaproszonych gości byli: Wicestarosta Łódzki Wschodni Ewa Gładysz, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego Tadeusz Walas oraz Radny Rady Powiatu Sylwester Golus.

4 maja, w dzień Św. Floriana, patrona strażaków, świętowano w Kurowicach, gm. Brójce. Powiat reprezentowała Ewa Gładysz, Wicestarosta Łódzki Wschodni.

W OSP Wierzchy, gm. Koluszki, cała gminna społeczność strażaków i zaproszeni goście, wśród których byli Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala oraz Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Sławomir Sokołowski, uroczyście świętowali obchody Dnia Strażaka.

Obchody Dnia Strażaka w Tuszynie

 • 1.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • baner.jpg

Obchody Dnia Strażaka w Kurowicach

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg

Obchody Dnia Strażaka w Wierzchach

 • 1.jpg
 • 10.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg

Przygotowania

 • DSC_0642.JPG
 • DSC_0644.JPG
 • DSC_0646.JPG
 • DSC_0647.JPG
 • DSC_0648.JPG
 • DSC_0649.JPG
 • DSC_0650.JPG
 • DSC_0654.JPG
 • DSC_0655.JPG
 • DSC_0665.JPG
 • DSC_0679.JPG
 • DSC_0680.JPG
 • DSC_0684.JPG
 • DSC_0685.JPG
 • DSC_0696.JPG
 • DSC_0697.JPG
 • DSC_0709.JPG

Przemarsz pocztów sztandarowych

 • DSC_0722.JPG
 • DSC_0727.JPG
 • DSC_0729.JPG
 • DSC_0730.JPG
 • DSC_0733.JPG
 • DSC_0735.JPG
 • DSC_0736.JPG
 • DSC_0737.JPG
 • DSC_0740.JPG
 • DSC_0743.JPG
 • DSC_0751.JPG

Msza Święta

 • DSC_0713.JPG
 • DSC_0716.JPG
 • DSC_0717.JPG
 • DSC_0722.JPG
 • DSC_0757.JPG
 • DSC_0766.JPG
 • DSC_0774.JPG
 • DSC_0775.JPG
 • DSC_0778.JPG
 • DSC_0807.JPG
 • DSC_0810.JPG
 • DSC_0811.JPG
 • DSC_0812.JPG
 • DSC_0822.JPG
 • DSC_0823.JPG
 • DSC_0829.JPG
 • DSC_0831.JPG
 • DSC_0837.JPG
 • DSC_0841.JPG
 • DSC_0846.JPG
 • DSC_0856.JPG
 • DSC_0857.JPG
 • DSC_0867.JPG
 • DSC_0877.JPG
 • DSC_0891.JPG
 • DSC_0906.JPG
 • DSC_0911.JPG
 • DSC_0914.JPG
 • DSC_0916.JPG
 • DSC_0954.JPG
 • DSC_0990.JPG
 • DSC_1001.JPG
 • DSC_1007.JPG
 • DSC_1009.JPG
 • DSC_1014.JPG
 • DSC_1019.JPG
 • DSC_1032.JPG
 • DSC_1033.JPG
 • DSC_1035.JPG
 • DSC_1037.JPG
 • DSC_1038.JPG
 • DSC_1044.JPG
 • DSC_1066.JPG
 • DSC_1159.JPG
 • DSC_1170.JPG
 • DSC_1198.JPG
 • DSC_2034.JPG
 • DSC_2035.JPG
 • DSC_2038.JPG
 • DSC_2041.JPG
 • DSC_2045.JPG
 • DSC_2047.JPG
 • DSC_2049.JPG
 • DSC_2050.JPG
 • DSC_2051.JPG

Uroczyste Obchody Święta Powiatu

 • DSC_0068.JPG
 • DSC_0074.JPG
 • DSC_0075.JPG
 • DSC_0079.JPG
 • DSC_0082.JPG
 • DSC_0083.JPG
 • DSC_0085.JPG
 • DSC_0086.JPG
 • DSC_0093.JPG
 • DSC_0097.JPG
 • DSC_0108.JPG
 • DSC_0111.JPG
 • DSC_0115.JPG
 • DSC_0118.JPG
 • DSC_0120.JPG
 • DSC_0121.JPG
 • DSC_0122.JPG
 • DSC_0123.JPG
 • DSC_0133.JPG
 • DSC_0136.JPG
 • DSC_0137.JPG
 • DSC_0150.JPG
 • DSC_0172.JPG
 • DSC_0180.JPG
 • DSC_0181.JPG
 • DSC_0190.JPG
 • DSC_0232.JPG
 • DSC_0233.JPG
 • DSC_0238.JPG
 • DSC_0254.JPG
 • DSC_0270.JPG
 • DSC_0277.JPG
 • DSC_0280.JPG
 • DSC_0282.JPG
 • DSC_0285.JPG
 • DSC_0290.JPG
 • DSC_0295.JPG
 • DSC_0302.JPG
 • DSC_0306.JPG
 • DSC_0309.JPG
 • DSC_0336.JPG
 • DSC_0342.JPG
 • DSC_0345.JPG
 • DSC_0360.JPG
 • DSC_0363.JPG
 • DSC_0367.JPG
 • DSC_0369.JPG
 • DSC_0378.JPG
 • DSC_0381.JPG
 • DSC_0382.JPG
 • DSC_0388.JPG
 • DSC_0400.JPG
 • DSC_0403.JPG
 • IMG_20190426_140614.jpg
 • IMG_20190426_140619.jpg
 • IMG_20190426_140634.jpg
 • IMG_20190426_141030.jpg
 • IMG_20190426_141136.jpg
 • IMG_20190426_141209.jpg
 • IMG_20190426_141232.jpg
 • IMG_20190426_141348.jpg
 • IMG_20190426_141439.jpg
 • IMG_20190426_141645.jpg
 • IMG_20190426_141959.jpg
 • IMG_20190426_142022.jpg
 • IMG_20190426_142948.jpg
 • IMG_20190426_143206_1.jpg
 • IMG_20190426_143238.jpg
 • IMG_20190426_143244.jpg
 • IMG_20190426_143513.jpg
 • IMG_20190426_143519.jpg
 • IMG_20190426_143523.jpg
 • IMG_20190426_143527.jpg
 • Przedstawiciele Powiatu Łódzkiego Wschodniego podczas posiedzenia
 • Przedstawiciele Powiatu Łódzkiego Wschodniego podczas posiedzenia
 • Przedstawiciele Powiatu Łódzkiego Wschodniego podczas posiedzenia
 • Przedstawiciele Powiatu Łódzkiego Wschodniego podczas posiedzenia

W dniu 5 kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach odbyły się IX Mistrzostwa w Wyciskaniu Sztangi Szkół Ponadgimnazjalnych pod patronatem Starostwa Powiatowego w Łodzi. Zgłosiło się 50 uczestników. Zawody przeprowadzono w kategoriach: szkoły ponadgimnazjalne, służby mundurowe oraz osoby powyżej 21 lat. Zawody przebiegały w pełnej napięcia rywalizacji i stały na wysokim poziomie. Zwycięzcy otrzymali ufundowane przez sponsorów i patrona imprezy nagrody w postaci koszulek, bluz, shakerów i voucherów do restauracji Kriada. Imprezę uświetnił pokaz sztuk walki MMA między Piotrem Głydą (absolwentem szkoły) a Robertem Woźniakiem.

 Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali:

 Kategoria służb mundurowych:

1.Artur Czarnecki - 25 Batalion Logistyczny Tomaszów Maz.

2.Radosław Mrówczyński - Państwowa Straż Pożarna w Koluszkach

3.Dawid Siekierski - 25 Batalion Logistyczny Tomaszów Maz.

4.Michał Stelmach - Państwowa Straż Pożarna w Koluszkach

 

Kategoria powyżej 21 lat:

1.Dominik Turek - absolwent ZSP nr2 w Koluszkach

2.Dawid Sęk

3.Sebastian Grzegorczyk - absolwent ZSP nr2 w Koluszkach

 

Kategoria dziewczęta Szkoły Ponadgimnazjalne:

1.Agnieszka Jastrzębska - ZSP Brzeziny

2.Natalia Sobczak - ZSP nr 2 w Koluszkach

3.Patrycja Frank - ZSP nr 2 w Koluszkach

 

Kategoria chłopcy Szkoły Ponadgimnazjalne:

1.Bartłomiej Kłosiński - ZSP Brzeziny

2.Mateusz Kruś - ZSP nr 2 w Koluszkach

3.Tobiasz Głowacki - ZSP Brzeziny

 

Najlepszym zawodnikiem IX Mistrzostw w Wyciskaniu Sztangi został Dominik Turek – absolwent ZSP nr 2 w Koluszkach, który uzyskał wynik 200 kg, przelicznik Wilka 117,76

Dyrekcja Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 2 składa serdeczne podziękowania : Patronowi imprezy Staroście Łódzkiemu Wschodniemu Andrzejowi Opali oraz  sponsorom: Siłowni Fit Centrum, Restauracji „Kriada” oraz Sklepowi Kult Ciała.

Zdjęcia z IX Mistrzostw w Wyciskaniu Sztangi Szkół Ponadpodstawowych

 • _baner.JPG
 • _DSC1722.JPG
 • _DSC1730.JPG
 • _DSC1731.JPG
 • _DSC1744.JPG
 • _DSC1747.JPG
 • _DSC1765.JPG
 • _DSC1778.JPG
 • _DSC1779.JPG
 • _DSC1781.JPG
 • _DSC1784.JPG
 • _DSC1785.JPG
 • _DSC1793.JPG
 • _DSC1795.JPG
 • _DSC1807.JPG
 • _DSC1810.JPG
 • _DSC1819.JPG
 • _DSC1827.JPG
 • _DSC1831.JPG
 • _DSC1873.JPG
 • _DSC1887.JPG
 • _DSC1897.JPG
 • _DSC1910.JPG
 • _DSC1911.JPG
 • Starosta, Wicestarosta, władze samorządowe Rzgów i Tuszyn oraz Leśnicy
 • Starosta, Wicestarosta, władze samorządowe Rzgów i Tuszyn oraz Leśnicy
 • Wicestarosta Łódzki Wschodni sadzi sadzonkę drzewa
 • Leśniczy wraz z sadzonkami drzew
 • Sadzenie drzew przez przedstawicieli i Leśniczych
 • Sadzenie drzew przez przedstawicieli i leśniczych
 • Wicestarosta i Leśniczy
 • przedstawiciele Starostwa i władz samorządowych oraz Leśnicy
 • Starosta, Wicestarosta i Leśniczy
 • Starosta, Wicestarosta, władze samorządowe Rzgów i Tuszyn oraz Leśnicy

 

W 2017 roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach rozpoczął współpracę z Firmą „POL-HUN” M. Bielska sp. j. Oferta edukacyjna Technikum nr 2 wchodzącego w skład Zespołu spełnia oczekiwania Firmy. Szkoła kształci w zawodach poszukiwanych na dzisiejszym wysoko wyspecjalizowanym rynku pracy, a są to technik mechatronik, technik automatyk, cieszący się dużą popularnością technik logistyk czy technik teleinformatyk. Uczniowie szkoły uczestniczą w wycieczkach zawodowych i praktykach uczniowskich w Firmie. Wielu absolwentów znalazło również w niej zatrudnienie.

Zwieńczeniem wzajemnej współpracy było podpisanie w dniu 9 kwietnia 2019 r. umowy patronackiej pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach reprezentowanym przez Dyrektora Waldemara Puczyńskiego, przy udziale Wicestarosty Łódzkiego Wschodniego Ewy Gładysz, a Firmą „POL – HUN” M. Bielska sp. j., reprezentowaną przez jej współwłaściciela Pawła Knopika.

Przedsiębiorstwo w chwili obecnej zobowiązało się objąć patronatem klasy Technikum nr 2 w zawodzie technik mechatronik, natomiast w dalszej perspektywie w kręgu zainteresowania Firmy jest również zawód technik automatyk.

POL-HUN to polska firma i wiodący producent chemii gospodarczej oraz środków czystości, która zadebiutowała w 1990 roku i przez 28 lat działalności zdobyła dominującą pozycję na rynku. Wszystkie etapy produkcji odbywają się w Polsce, na terenie powiatu łódzkiego wschodniego (w Koluszkach).

Liczymy na dalsze pogłębianie współpracy i udział Firmy POL – HUN w projektach unijnych skierowanych do szkół ponadgimnazjalnych.

UMOWA

 

 • Wicestarosta, Dyrektor ZS nr 2 w Koluszkach i przedstawiciel POL – HUN
 • Podpisywanie umowy patronackiej przez Wicestarostę Łódzkiego Wschodniego
 • Podpisywanie umowy patronackiej przez Dyrektora ZS nr 2 w Koluszkach
 • Zaproszenie na szkolenie w Wiśniowej Górze
 • Zaproszenie na szkolenie w Brójcach

W dniu 9 kwietnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Łodzi odbyło się szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego dla jednostek samorządu terytorialnego. Tematem wiodącym szkolenia były najnowsze zmiany w ustawie o samorządzie gminnym oraz gospodarka odpadami komunalnymi w gminie. Prelegentem szkolenia był Maciej Kiełbus – ekspert prawny regionalnych i ogólnopolskich organizacji samorządowych. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów z terenu Województwa Łódzkiego, w tym Starostwa Powiatowego w Łodzi, które reprezentował Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala, Członek Zarządu Marta Stasiak, Sekretarz Powiatu Łódzkiego Wschodniego Iwona Walter - Wisiałkowska oraz Skarbnik Powiatu Łódzkiego Wschodniego Barbara Ignatowska.

 • przemowa Starosty do uczestników szkolenia
 • przemowa Starosty do uczestników szkolenia
 • uczestnicy szkolenia
 • uczestnicy szkolenia oraz Starosta

Hala Sportowa Gminnego Ośrodka Sportu, Turstyki i Rekreacji w Rzgowie imienia Konrada Kobusa

 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 1.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg

Fotorelacja z XXV Targów Regiony Turystyczne "Na Styku Kultur"

 • Fot. Gmina Koluszki, Stowarzyszenie Historia Koluszek, Muzeum im.Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym
 • Fot. Gmina Koluszki, Stowarzyszenie Historia Koluszek, Muzeum im.Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym
 • Fot. Gmina Koluszki, Stowarzyszenie Historia Koluszek, Muzeum im.Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym
 • Fot. Gmina Koluszki, Stowarzyszenie Historia Koluszek, Muzeum im.Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym
 • Fot. Włodzimierz Kupisz, Gmina Rzgów
 • Fot. Włodzimierz Kupisz, Gmina Rzgów
 • Fot. Włodzimierz Kupisz, Gmina Rzgów
 • Fot. Włodzimierz Kupisz, Gmina Rzgów
 • Fot. Włodzimierz Kupisz, Gmina Rzgów
 • Fot. Gmina Koluszki, Stowarzyszenie Historia Koluszek, Muzeum im.Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym
 • Fot. Gmina Koluszki, Stowarzyszenie Historia Koluszek, Muzeum im.Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym
 • Fot. Gmina Koluszki, Stowarzyszenie Historia Koluszek, Muzeum im.Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym
 • Fot. Gmina Koluszki, Stowarzyszenie Historia Koluszek, Muzeum im.Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym
 • Fot. Gmina Koluszki, Stowarzyszenie Historia Koluszek, Muzeum im.Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym
 • Fot. Gmina Koluszki, Stowarzyszenie Historia Koluszek, Muzeum im.Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym
 • Fot. Gmina Koluszki, Stowarzyszenie Historia Koluszek, Muzeum im.Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym
 • Fot. Gmina Koluszki, Stowarzyszenie Historia Koluszek, Muzeum im.Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym

Uroczysta gala wręczenia nagród IV edycji Okręgowego Konkursu Języka Angielskiego i Niemieckiego odbyła się 22 marca br. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach.

Konkurs objęli patronatem Starosta Łódzki Wschodni oraz Burmistrz Koluszek.

Uczestnikami konkursu, zorganizowanego przez nauczycieli języków obcych z Liceum, byli uczniowie ze szkół podstawowych oraz gimnazjów w Koluszkach, Brzezinach, Różycy, Rogowa, Popielaw i Będkowa.

Pierwszy etap konkursu był przeprowadzany w szkołach przez nauczycieli języków obcych na podstawie przesłanych materiałów. Do drugiego etapu konkursu dostało się 21 uczniów z języka angielskiego oraz 21 uczniów z języka niemieckiego. Do części ustnej zakwalifikowało się 11 uczniów z języka angielskiego oraz 12 uczniów z języka niemieckiego.

Laureatami konkursu z języka angielskiego zostali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach, Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzezinach, Szkoły Podstawowej w Rogowie oraz Szkoły Podstawowej  nr 1 w Koluszkach.

Laureatami konkursu z języka niemieckiego zostali natomiast uczniowie Szkoły Podstawowej w Będkowie, Szkoły Podstawowej  nr 2 w Koluszkach oraz Gimnazjum nr 1 w Koluszkach.

Na gali obecne były Wicestarosta Łódzki Wschodni Ewa Gładysz i Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Małgorzata Szelest.

Pani Wicestarosta pogratulowała zwycięzcom wysokich kompetencji językowych oraz skierowała szczególne podziękowania do Dyrekcji i nauczycieli języków obcych Liceum za organizację konkursu i  całość procesu dydaktycznego.

Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Starostę Łódzkiego Wschodniego i Burmistrza Koluszek.

 • Wicestarosta, Naczelnik EiSS, Burmistrz Koluszek oraz kadra pedagogiczna
 • Nauczyciel
 • Wręczanie nagród laureacie przez Wicestarostę Powiatu
 • Uczniowie oraz goście
 • przemowa Pani Wicestarosty Łódzkiego Wschodniego
 • Wręczanie nagród laureacie przez Wicestarostę Powiatu

W dniu 15 marca 2019 r. rozpoczęła się XX Spartakiada Władz Samorządowych Województwa Łódzkiego, której celem jest popularyzacja sportu i rekreacji w środowisku samorządowym województwa łódzkiego. Zawody w kręgle odbyły się w kręgielni OSiR w Tomaszowie Mazowieckim. W zawodach wzięło udział 7 drużyn - gminnych i powiatowych województwa łódzkiego. W zawodach drużynowych zwyciężył powiat tomaszowski. Powiat łódzki wschodni zakończył rywalizację na 5 miejscu. Następujący radni powiatu łódzkiego wschodniego wzięli udział w zawodach: - Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz, - Mirosław Sójka, - Sławomir Sokołowski.

Zdjęcia z XX Spartakiady Władz Samorządowych Województwa Łódzkiego

 • 1.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg

Stowarzyszenie Strefa Rowerowa Brzeziny, Stowarzyszenie NOWAsolna oraz Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym zapraszają na kolejną edycję rajdu rowerowego „Szlakiem cmentarzy ewangelickich", który odbędzie się w niedzielę 24.03.2019r. Startujemy w Nowosolnej z parkingu przy Fitfabric (ul. Byszewska) o godz. 10.00. Trasa rajdu o długości ok. 40 km będzie wiodła przez Grabinę, Bukowiec, Boginię, Stare Skoszewy, Głogowiec i Wiączyń. Rajd zakończy się ogniskiem w Lesie Wiączyń (prowiant we własnym zakresie).

Harmonogram wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Strefa Rowerowa Brzeziny w 2019r.:

24.03. rajd „Szlakiem cmentarzy ewangelickich" we współpracy ze Stowarzyszeniem NOWAsolna oraz z Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym

14.04. rajd gwiaździsty „W niedzielę do Palestyny" wspólnie z  OKR „Birota" i „Rowerowymi Sobotami"

19.05. rajd „Od pasieki do pasieki" we współpracy z Rejonowym Kołem Pszczelarzy w Brzezinach

09.06. rajd na orientację

27-30.06. rajd „Szpiknik" połączony z Dniem Dawcy Szpiku (dokładna data w późniejszym terminie)

06.07. rowerowy rajd nocny we współpracy z „Andrespol Aktywnie" (również Nordic Walking)

21.07. spływ kajakowy

04.08. rajd „szlakiem Mariawitów" we współpracy z Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym

22.09. rajd „Wojennym szlakiem" we współpracy z Oddziałowym Biurem Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi

Od wiosny do jesieni – popołudniowe przejażdżki rowerowe (we wtorki dla rodzin z dziećmi, w czwartki dla zaawansowanych rowerzystów)

W październiku sprzątanie cmentarzy wojennych i wyznaniowych.

Więcej informacji na www.facebook.com/StrefaRowerowaBrzeziny/ oraz na http://s-r-b.pl/ 

XXII Łódzkie Targi Edukacyjne

W dniu 13 marca 2019 roku w hali Atlas Arena  w Łodzi odbyły się XXII Łódzkie Targi Edukacyjne. Podczas Targów można było zapoznać się z szeroką ofertą: uczelni, szkół ogólnokształcących i zawodowych, pracodawców oraz punktów doradztwa zawodowego, dystrybutorów innowacyjnych materiałów, środków i pomocy dydaktycznych jak również firm prowadzących działalność pozalekcyjną, kulturalną i rekreacyjną.
Honorowy Patronat nad Targami Edukacyjnymi objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wojewoda Łódzki, Prezydent Miasta Łodzi, Łódzki Kurator Oświaty oraz Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi.
Organizatorem targów jest Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o.
Podczas wydarzenia powiat łódzki wschodni reprezentowała Pani Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

 • baner.jpg
 • IMG_20190313_092736.jpg
 • IMG_20190313_103425.jpg
 • IMG_20190313_103609.jpg
 • IMG_20190313_103713.jpg
 • IMG_20190313_110301.jpg

Młodzież Zapobiega Pożarom - eliminacje powiatowe zakończone

W dniu 12 marca 2019 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
Turniej rozegrany został w trzech grupach wiekowych: szkoły podstawowe (klasy 7,8), szkoły gimnazjalne (klasy 3) oraz szkoły ponadgimnazjalne. Zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych będą reprezentować powiat łódzki wschodni podczas eliminacji wojewódzkich.
Patronat nad konkursem objął Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala.

 • wykład strażaków
 • uczniowie oraz opiekunowie
 • strażacy i uczniowie
 • test pisany przez uczniów
 • test pisany przez uczniów
 • wręczania nagrody uczniowi przez strażaków
 • Strażacy oraz uczniowie z dyplomami
 • Strażacy oraz Członek Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • Strażacy

fot. KP PSP powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach

Otwarcie Dziennego Domu Pomocy!

W dniu 5 marca 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie Dziennego Domu Pomocy w Wiśniowej Górze.
Dzienny Dom Pomocy to nowoczesny obiekt spełniający wszelkie standardy bezpieczeństwa, w pełni przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Obiekt będzie służyć szczególnie osobom niepełnosprawnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu. Dzięki wsparciu specjalistów, uczestnicy będą czuli się potrzebni oraz zostaną otoczeni należytą opieką.
Przebudowa obiektu na Dzienny Dom Pomocy Współfinansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania na Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1.Usługi społeczne i zdrowotne, pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie wniosku konkursowego w partnerstwie z Gminą Koluszki, Gminą Andrespol, Gminą Tuszyn i Gminą Nowosolna oraz Stowarzyszeniem Serc Jezusa i Maryi i Stowarzyszeniem inicjatywa Rozsądnych Polaków oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Wyrównywania Różnić między Regionami – Obszar E i likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej i środków Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Jest to ogromna inwestycja, której koszt wyniósł 1.904.000,00 zł.
Powiat łódzki wschodni na otwarciu Dziennego Domu Pomocy reprezentowali: Starosta Łódzki Wschodni – Andrzej Opala, Członek Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego – Marta Stasiak, Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego – Sławomir Sokołowski, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego – Agnieszka Biała, Członek Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego – Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz, Radny Powiatu Łódzkiego Wschodniego – Jarosław Sobieszek, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Mirosław Sójka, Przewodnicząca Komisji Budżetu Gospodarki i Bezpieczeństwa – Zofia Sójka, Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Powiatu Łódzkiego Wschodniego – Elżbieta Ciesielska.

Zdjęcia z otwarcia Dziennego Domu Pomocy w Wiśniowej Górze

 • DSC_0555.JPG
 • DSC_0557.JPG
 • DSC_0562.JPG
 • DSC_0564.JPG
 • DSC_0565.JPG
 • DSC_0569.JPG
 • DSC_0572.JPG
 • DSC_0578.JPG
 • DSC_0591.JPG
 • DSC_0593.JPG
 • DSC_0594.JPG
 • DSC_0608.JPG
 • DSC_0614.JPG
 • DSC_0618.JPG
 • DSC_0620.JPG
 • DSC_0625.JPG
 • DSC_0628.JPG

Informujemy o kolejnej już edycji konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nieprzerwanie od 2003 roku. XVII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Głównym celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Konkurs przebiega w trzech etapach: regionalnym (trwa do 20.05.2019 r.), wojewódzkim (do 21.06.2019 r.) i ogólnokrajowym. W etapie regionalnym komisje konkursowe wyłonią po trzech laureatów – właścicieli najbezpieczniejszych gospodarstw z trzech regionów województwa łódzkiego, tj. regionu łódzkiego, regionu piotrkowsko-skierniewickiego i regionu sieradzkiego.
Następnie dziewięć najlepszych gospodarstw zakwalifikowanych zostanie do udziału w etapie wojewódzkim. Wojewódzka komisja konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele współorganizatorów (Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowej Inspekcji Pracy, Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Państwowej Straży Pożarnej, Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Kuratorium Oświaty) przeprowadzi wizytacje wszystkich zakwalifikowanych do tego etapu gospodarstw i wyłoni zwycięzcę, uczestnika etapu ogólnokrajowego.
Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.
Indywidualne gospodarstwa rolne wyróżnione w poprzednich edycjach konkursu są godne naśladowania pod względem stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Gospodarstwa takie są wizytówką naszego regionu. Dla laureatów etapu regionalnego i wojewódzkiego przewidziano atrakcyjne nagrody (m.in. pilarki, myjki ciśnieniowe, odkurzacze przemysłowe). Główną nagrodą dla laureata finału ogólnokrajowego jest ciągnik rolniczy.
Zgłoszenia do konkursu można dokonać do 29.03.2019 r. w każdej Placówce Terenowej KRUS. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli gospodarstwa).

Regulamin

W dniu 2 marca 2019 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach już po raz dwunasty rozegrany został Turniej Tenisa Stołowego  „Memoriał Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza”.

Organizatorami turnieju byli: Gmina Nowosolna, Powiat Łódzki Wschodni, Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego przy wsparciu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach i Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Łodzi.

Celem imprezy była popularyzacja kultury fizycznej, aktywnego wypoczynku oraz tenisa stołowego, szczególnie wśród mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego oraz uczczenie pamięci Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza – zasłużonego działacza sportowego z terenu powiatu łódzkiego wschodniego.

Podczas uroczystego otwarcia Turnieju Powiat Łódzki Wschodni reprezentowała pani Ewa Gładysz - Wicestarosta Łódzki Wschodni oraz Radni Powiatu Łódzkiego Wschodniego: pani Zofia Sójka, pan Mirosław Sójka oraz pan Jarosław Sobieszek. Ufundowane przez Powiat Łódzki Wschodni, Gminę Nowosolna, Wojewódzkie Zrzeszenie LZS oraz panią Annę Dubicką - siostrę ś.p. Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza nagrody dla najlepszych zawodników wręczyli Starosta Łódzki Wschodni pan Andrzej Opala oraz Wójt Gminy Nowosolna pan Piotr Szcześniak.

W tegorocznym turnieju udział wzięło sześćdziesięciu zawodników z województwa łódzkiego, wielkopolskiego i mazowieckiego.

Puchar dla najliczniejszej ekipy odebrała drużyna zawodników z Lipin w gminie Nowosolna.

Sędzią głównym zawodów był pan Andrzej Nitek, zaś za sprawne przeprowadzenie zawodów odpowiedzialny był pan Piotr Mróz oraz Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

 • 0baner.jpg
 • 20190302_100854_012.jpg
 • 20190302_112422.jpg
 • 52464362_2024166151210142_7492020138007330816_n.jpg

Już jutro otwarcie Dziennego Domu Pomocy w Wiśniowej Górze!

Mieszkańcy Powiatu Łódzkiego Wschodniego już jutro odbędzie się uroczyste otwarcie, przecięcie wstęgi i poświęcenie nowootwartego powiatowego ośrodka wsparcia – Dziennego Domu Pomocy. Przebudowa obiektu na Dzienny Dom Pomocy współfinansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania na Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1.Usługi społeczne i zdrowotne, pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie wniosku konkursowego w partnerstwie z Gminą Koluszki, Gminą Andrespol, Gminą Tuszyn i Gminą Nowosolna oraz Stowarzyszeniem Serc Jezusa i Maryi i Stowarzyszeniem Inicjatywa Rozsądnych Polaków oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Wyrównywania Różnic między Regionami – Obszar E i likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej i środków Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Realizacja inwestycji dobiegła końca. Jest to inwestycja ogromna, jej całkowity koszt wyniósł 1.904.000,00 zł. Cieszymy się z faktu, że ta inwestycja, po przezwyciężeniu wielu trudności pojawiających się w trakcie jej realizacji, została ukończona. Jest to pierwszy tego typu obiekt na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego, który będzie służyć dla dobra mieszkańców, szczególnie dla osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu. Dzienny Dom Pomocy to miejsce gdzie uczestnicy będą czuli się potrzebni, będą otoczeni opieką, uzyskają wsparcie ze strony innych uczestników oraz specjalistów. Dzienny Dom Pomocy jest nowoczesnym obiektem spełniającym wszelkie standardy bezpieczeństwa. Obiekt jest w pełni przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Parametry obiektu umożliwiają jego wielostronne wykorzystanie.

Dzięki determinacji i ogromnemu zaangażowaniu wspartym życzliwością wielu ludzi i instytucji, mieszkańcy Powiatu Łódzkiego Wschodniego doczekali się Dziennego Domu Pomocy.

Szczegółowe informacje udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy Al. Piłsudskiego 133 d, 92-318 Łódź, tel.: 42 676 34 87 oraz pracownicy Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.

Prezentacja Dziennego Domu Pomocy w Wiśniowej Górze

 • DSC_0506.JPG
 • DSC_0508.JPG
 • DSC_0512.JPG
 • DSC_0513.JPG
 • DSC_0514.JPG
 • DSC_0515.JPG
 • DSC_0516.JPG
 • DSC_0517.JPG
 • DSC_0519.JPG
 • DSC_0522.JPG
 • DSC_0524.JPG
 • DSC_0525.JPG
 • DSC_0526.JPG
 • DSC_0530.JPG
 • DSC_0531.JPG
 • DSC_0538.JPG
 • DSC_0540.JPG
 • DSC_0541.JPG
 • DSC_0542.JPG
 • DSC_0548.JPG
 • DSC_0550.JPG
 • DSC_0506.JPG
 • DSC_0508.JPG
 • DSC_0512.JPG
 • DSC_0513.JPG
 • DSC_0514.JPG
 • DSC_0515.JPG
 • DSC_0516.JPG
 • DSC_0517.JPG
 • DSC_0519.JPG
 • DSC_0522.JPG
 • DSC_0524.JPG
 • DSC_0525.JPG
 • DSC_0526.JPG
 • DSC_0530.JPG
 • DSC_0531.JPG
 • DSC_0538.JPG
 • DSC_0540.JPG
 • DSC_0541.JPG
 • DSC_0542.JPG
 • DSC_0548.JPG
 • DSC_0550.JPG
 • 1 baner targów edukacyjnych
 • 2 baner targów edukacyjnych
 • przemowa Powiatowego Lekarza Weterynarii podczas szkolenia
 • przemowa Wicestarosty Łódzkiego Wschodniego podczas szkolenia
 • Przemowa prelegenta
 • Uczestnicy szkolenia oraz prelegentka

Wielka Lekcja Historii w Koluszkach

W dniu 4 lutego 2019 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach odbyła się III Wielka Lekcja Historii. Tytuł spotkania brzmiał – „ Starsi bracia w wierze”. Był on nawiązaniem do słów papieża Jana Pawła II, który w ten sposób odnosił się do Żydów. Tematyka spotkania poświęcona była obecności narodowości żydowskiej na Ziemi Łódzkiej na terenie Koluszek w ciągu ostatnich stu lat. Wykłady wygłosili: Ryszard Bonisławski - Senator RP, Adrian Kut ze Stowarzyszenia Historia Koluszek, Dawid Gurfinkiel – Meszgijach w Gminie Żydowskiej w Łodzi, ks. Wojciech Lemański, Marta Titaniec – Sekretarz Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów oraz Zbigniew Komorowski – dziennikarz lokalnej gazety „Tydzień w Koluszkach”. 
W ramach wydarzenia uczniowie Szkoły Podstawowej w Różycy wystawili przedstawienie teatralne pt. „Gdzie oni są” oraz przygotowali wystawę wycinanki ludowej nawiązującej do sztuki żydowskiej. Odbył się również mini koncert skrzypcowy muzyki żydowskiej w wykonaniu Małgorzaty Krześlak. Wielką Lekcję Historii zakończył spacer w miejsce, gdzie niegdyś wybudowana była synagoga oraz do sali muzealnej.

Zdjęcia z Wielkiej Lekcji Historii w Koluszkach

 • 0baner.jpg
 • 20190204_102217.jpg
 • 20190204_105851.jpg
 • 20190204_120708.jpg
 • 20190204_120720.jpg
 • 20190204_123137.jpg
 • 20190204_131033.jpg
 • 20190204_132851.jpg
 • 20190204_133019.jpg
 • 20190204_133044.jpg
 • 20190204_133241.jpg
 • 20190204_133518.jpg
 • 20190204_133707.jpg
 • 20190204_135435.jpg
 • 20190204_135500.jpg
 • 20190204_135540.jpg
 • 20190204_140605(0).jpg
 • 20190204_142200.jpg
 • 20190204_142229.jpg
 • 20190204_142234.jpg
 • 20190204_142238.jpg
 • 20190204_142256.jpg
 • 20190204_142327.jpg
 • 20190204_142407.jpg
 • 20190204_142414.jpg
 • 20190204_142419.jpg
 • Starosta dziękujący Burmistrzowi Koluszek
 • Starosta dziękujący Burmistrzowi Koluszek

W dniu 14 lutego 2019 r. już po raz VIII odbył się Bal Integracyjny „Zaczarowany Świat” zorganizowany przez Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem”. Patronat nad imprezą objął Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala.

Tegoroczny bal nosił nazwę „Wielka Miłość”. Piękne stroje, wspaniałe dekoracje i artyści, którzy w niesamowity sposób zaprezentowali swój program artystyczny przedstawiając różne oblicza miłości, wprowadzili wszystkich zaproszonych gości w niezapomniany klimat Walentynek. Na bal przybyli wychowankowie warsztatów terapii zajęciowej z terenu województwa łódzkiego. Podczas trwania balu odbył się konkurs, polegający na zaprezentowaniu przez zaproszone warsztaty scenek tematycznych nawiązujących do dnia Św. Walentego. Wyłaniano również królową i króla balu. Punktem kulminacyjnym było wręczenie Nagrody Specjalnej Prezesa Stowarzyszenia „Razem” dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach za szczególne zaangażowanie w przygotowanie programu artystycznego, prezentację i wyjątkową zabawę. Wszystkie Warsztaty zostały nagrodzone za kreatywność, scenografię i wysoki poziom przygotowania przedstawień. Wspólna zabawa, taniec, posiłek, prezentacja programów artystycznych, dała osobom niepełnosprawnym poczucie bycia obecnym i potrzebnym w społeczeństwie.

Powiat łódzki wschodni reprezentowali: Starosta Łódzki Wschodni - Andrzej Opala, Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego - Sławomir Sokołowski, Członkowie Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego - Marta Stasiak i Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz, Radni Powiatu Łódzkiego Wschodniego - Elżbieta Ciesielska, Zofia Sójka i Mariusz Kotynia, Sekretarz Powiatu - Iwona Walter – Wisiałkowska oraz Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Starostwa - Ewa Redmann.

Zaczarowany Świat

 • 0gwny baner.JPG
 • 1.JPG
 • 10.JPG
 • 11.JPG
 • 12.JPG
 • 13.JPG
 • 2.JPG
 • 3.JPG
 • 4.JPG
 • 5.JPG
 • 6.JPG
 • 7.JPG
 • 8.JPG
 • 9.JPG
 • baner.jpg
 • DSC_0167.JPG
 • DSC_0183.JPG
 • DSC_0188.JPG
 • DSC_0197.JPG
 • DSC_0231.JPG
 • DSC_0243.JPG
 • DSC_0274.JPG
 • DSC_0286.JPG
 • DSC_0323.JPG
 • DSC_0331.JPG
 • DSC_0360.JPG
 • DSC_0371.JPG
 • DSC_0381.JPG
 • DSC_0391.JPG
 • DSC_0394.JPG
 • DSC_0451.JPG
 • DSC_0459.JPG
 • DSC_0460.JPG
 • DSC_0468.JPG
 • DSC_0474.JPG
 • DSC_0480.JPG
 • DSC_0481.JPG
 • DSC_0492.JPG
 • DSC_0494.JPG

II Turniej Piłki Nożnej Strażaków Powiatu Łódzkiego Wschodniego

W dniu 9 lutego w Hali Sportowej w Rzgowie odbył się II Turniej Piłki Nożnej Strażaków Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Turniej został zorganizowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Strażaków dopingowali m. in. burmistrz Rzgowa Pan Mateusz Kamiński, członek Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego Pani Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz i prezes Gminnego OSP w Rzgowie a zarazem prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Pan Dariusz Krzewiński. Turniej uświetnili swoją obecnością również poseł Waldemar Buda, Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi st. bryg. mgr inż. Jarosław Wlazłowski oraz prezesi i naczelnicy Ochotniczych Straży Pożarnych z Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

W turnieju zwyciężyła drużyna OSP Tuszyn. Wicemistrzostwo zdobyli strażacy z OSP Kalino, a na trzecim miejscu na podium stanęła drużyna OSP Justynów.

Wyróżnienie w turnieju otrzymała zawodniczka drużyny OSP Wodzinek – Dominika Bęckowska. Najlepszym strzelcem turnieju został Adam Nowacki z OSP Stare Skoszewy, najlepszym bramkarzem turnieju został Adrian Kauc z OSP Kalino a najlepszym piłkarzem został Tomasz Święcicki z OSP Tuszyn.

Komendant Powiatowy mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Supera oraz prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Pan Dariusz Krzewiński, a także zaproszeni goście wręczyli zwycięzcom puchary, medale i nagrody oraz podziękowali wszystkim zawodnikom za trud i wysiłek włożony w zmagania podczas turnieju.

Klasyfikacja końcowa:

 1.  OSP Tuszyn
 2.  OSP Kalino
 3.  OSP Justynów
 4.  OSP Kurowice
 5.  OSP Starowa Góra
 6.  OSP Modlica
 7.  OSP Będzelin
 8.  OSP Wardzyn
 9.  OSP Stare Skoszewy
 10.  OSP Grodzisko
 11.  OSP Wodzinek
 12.  OSP Stara Gadka

 

 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • baner.jpg

Studniówka 2019 w ZSP nr 2 w Koluszkach

W minioną sobotę 9 lutego odbył się bal studniówkowy klas maturalnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach. Tegoroczni abiturienci to uczniowie II LO klasy „policyjno-prawnej” i Technikum klas o kierunkach: technik mechatronik, technik teleinformatyk i technik logistyk.
By tradycji stało się zadość maturzyści zatańczyli Poloneza. Nie zabrakło podziękowań, życzeń i kwiatów. Wśród zaproszonych gości obecna była Wicestarosta Łódzki Wschodni Ewa Gładysz. W swoim wystąpieniu złożyła podziękowania Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu za trud i troskę włożoną w edukację młodzieży. Maturzystom życzyła, aby tradycyjny Polonez doprowadził Ich do matury i wymarzonego celu, a bal był najwspanialszym, niezapomnianym przeżyciem i na zawsze pozostał wspomnieniem młodości.

 • Wicestarosta Łódzki Wschodni i Goście
 • Wicestarosta Łódzki Wschodni i Goście
 • Maturzyści tańczą poloneza
 • przemowa Pani Wicestarosty Łódzkiego Wschodniego
 • Wicestarosta Łódzki Wschodni i Goście
 • Maturzyści
 • Czytanie Maturzysty
 • Maturzyści tańczą poloneza
 • Maturzyści tańczą poloneza
 • Maturzyści tańczą poloneza

fot. Redakcja tygodnika ,,Tydzień w Koluszkach"

100-lecie ustanowienia Publicznych Służb Zatrudnienia

100 lat temu, a dokładnie 27 stycznia 1919 r. Naczelnik Państwa Polskiego Józef Piłsudski podpisał „Dekret o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opiece nad wychodźcami”.  Polska, jako jeden z pierwszych krajów europejskich, powołała do życia państwowe służby zatrudnienia.
Z tej okazji 1 lutego w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej odbyła się uroczystość stulecia  ustanowienia Publicznych Służb Zatrudnienia. Ponad trzydziestu urzędników pracy z terenu województwa łódzkiego otrzymało medale za Długoletnią Służbę. Odznaczenia w imieniu Prezydenta RP wręczył wojewoda łódzki Zbigniew Rau.
Wśród nagrodzonych znaleźli się również pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy Łódź-Wschód. Złoty i brązowy medal otrzymały kolejno: Pani Zofia Sójka, pracownik PUP Łódź-Wschód i Radna Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz Pani Monika Skrzypczyk, kierownik Działu Rynku Pracy PUP Łódź-Wschód.
Na uroczystości obecni byli m.in.: przedstawiciele Powiatowych Urzędów Pracy, NSZZ Solidarność, ŁSSE i pracodawcy z województwa łódzkiego. Powiat reprezentowała Pani Marta Stasiak, Członek Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

 • medale za Długoletnią Służbę
 • urzędnicy pracy z medalami
 • Goście uroczystości
 • odznaczanie kierownik Działu Rynku Pracy PUP Łódź-Wschód
 • Radna Powiatu Łódzkiego Wschodniego z medalem i kwiatami
 • Radna Powiatu, Dyrektor PUPu oraz Kierownik Działu Rynku Pracy
 • odznaczanie Radnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • urzędnicy pracy z medalami
 • odznaczeni urzędnicy
 • Radna Powiatu, Dyrektor PUPu oraz Kierownik Działu PUPu
 • Radna i Członek Zarządu Powiatu, Dyrektor PUPu oraz Kierownik Działu

Narada roczna

We wtorek w dniu 29 stycznia w Wiączyniu Dolnym w Centrum Sportowo Rekreacyjnym odbyła się narada roczna poświęcona podsumowaniu realizacji zadań za 2018 rok przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach.
Komendant Powiatowy mł. bryg. Krzysztof Supera przedstawił zakres działań operacyjnych, prewencyjnych, kwatermistrzowskich, organizacyjnych, finansowych i kadrowych realizowanych przez KP PSP w Koluszkach oraz jednostki OSP. W naradzie uczestniczyli: Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Jarosław Wlazłowski, Wicestarosta Łódzki Wschodni – Ewa Gładysz, Kapelan – ks. Adam Stańdo, Prezes ZOP ZOSP RP – dh Dariusz Krzewiński, Wójtowie i Burmistrzowie z terenu powiatu, Komendanci i Prezesi Gminni Ochotniczych Straży Pożarnych, a także funkcjonariusze PSP. 
Wicestarosta Ewa Gładysz podziękowała za dotychczasową współpracę i dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Dziękując za profesjonalizm i oddanie w służbie,  Pani Wicestarosta życzyła samych sukcesów, poczucia stabilizacji zawodowej, zdrowia i wszelkiej pomyślności.

 • slajd
 • Wicestarosta i Strażacy
 • przemowa Pani Wicestarosty Łódzkiego Wschodniego
 • Goście narady rocznej
 • Goście narady rocznej
 • Goście narady rocznej
 • Goście narady rocznej
 • _DSC1774.jpg
 • przemowa Pani Wicestarosty Łódzkiego Wschodniego i Strażacy
 • Strażacy, Wicestarosta i przemawiający Strażak
 • Strażacy, Wicestarosta i przemawiający Strażak
fot. KP PSP w Koluszkach
 • plakat - „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020"

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka